Conflictoplossing

Meningsverschillen die ontstaan in familiebedrijven kunnen niet altijd worden opgelost zoals dat zou gebeuren bij niet-familiebedrijven.

Door de gehechtheid van de familieband zal het geschil duurzaam moeten worden opgelost met inachtneming van de familierelatie(s). Er zijn tal van mogelijke aanleidingen voor conflict en we zijn er vele in onze praktijk tegengekomen.

Soms wordt gekozen voor mediation. Het nadeel van mediation is dat het vaak een langdurig proces is en niet voor iedereen werkbaar om een conflict op te lossen. Daarbij speelt dat de mediator slechts een faciliterende rol heeft in plaats van een actieve rol. Wij geloven in conflictoplossing waarbij tussen partijen door middel van het geven en nemen van posities sneller tot een oplossing gekomen kan worden. Soms is het nodig om tot een oplossing te komen door de feiten op een rij te zetten, bijvoorbeeld door een aandelenwaardering van de onderneming uit te voeren. Vaak kunnen hiermee inzichten worden verkregen die kunnen leiden tot een oplossing van het probleem.

Specifieke kennis van het familiebedrijf stelt Clifton Finance in staat de partijen op een pragmatische  en efficiënte manier te begeleiden. Dat heeft voordelen boven andere vormen van conflictoplossing. De belangrijkste zijn:

  • specialisme familiebedrijf
  • snelheid en dus kostenbeheersing
  • informele procedure
  • creatieve en actieve rol bij bemiddeling
  • duurzaam behoud van relaties

Waarom Clifton Finance?

Bij een conflict in een familiebedrijf snijdt het mes aan vele kanten en heeft grotere gevolgen dan bij niet-familiebedrijven. Door een combinatie van financieel, juridisch en menselijk inzicht kan Clifton Finance een pragmatische en actieve rol spelen in de oplossing van het conflict.
Clifton Finance ondersteunt en adviseert waar dat nodig is. Niet te weinig, maar ook zeker niet teveel. Geen dure processen met grote teams. Expertise die is opgebouwd in de afgelopen 30 jaar, inzetten op de plaats en het moment dat het nodig is. Met aandacht voor uw specifieke situatie. Omdat alle processen maatwerk zijn.