FAQ items aan het laden...
Acquisitiestrategie2020-03-31T09:50:17+01:00

Acquisitiestrategie

U kunt zich bij een bedrijfsovername natuurlijk laten leiden door opportunisme. Maar of dat resulteert in het beoogde effect is dan de vraag. U kunt zich deze vraag beter vooraf stellen, dan tijdens het proces van acquisitie.

Nut van een acquisitiestrategie

Het hebben van een goed geformuleerde acquisitiestrategie of overnamestrategie vergroot uw kansen op succes bij een bedrijfsovername aanzienlijk. Het is van belang vooraf onderbouwde plannen tijdig voor te leggen aan belanghebbenden waaronder aandeelhouders, management en ook medewerkers. Zo creëert u niet alleen feedback maar ook draagvlak. De huidige tijd vraagt om openheid en een visie op de markt en de positie van de onderneming in die markt.

Onze visie op acquisities

Een onderneming acquireren is geen doel op zich. Het is een strategie die moet leiden tot beoogde doelstellingen. Een gefundeerde acquisitiestrategie is daarbij geen overbodige luxe. Als u vooraf de juiste criteria in kaart weet te brengen, kunt u risico’s en nodeloze kosten minimaliseren.

Wanneer u een heldere acquisitiestrategie of overnamestrategie heeft bent u ook in staat om snel en op gefundeerde criteria een besluit te nemen om een aangeboden onderneming te beoordelen. Tijdsdruk die vaak door de (adviseurs van de) verkopende partij wordt opgelegd, is voor u geen verstorende factor meer als u een onderneming ter overname (of bedrijf te koop) krijgt aangeboden. Wie vooraf weet wat hij wil bij een bedrijfsovername en waarom, kan snel beslissen en handelen op de markt zodra de mogelijkheid zich voordoet en een bedrijf te koop wordt aangeboden.

Als u meer wilt weten kunt u dit door ons gepubliceerde kennisdocument raadplegen: Het nut van een acquisitiestrategie bij fusies en overnames

Stappenplan

Clifton Finance adviseert en ondersteunt u bij de groei van uw onderneming door middel van acquisities of bedrijfsovername. Dit doen we door het in kaart brengen van markten, trends, ontwikkelingen en overnamekandidaten. Op grond van een analyse formuleren wij uw acquisitiestrategie en een plan van aanpak bij de bedrijfsovername. Wij bieden de mogelijkheid de juiste kandidaten snel in kaart te brengen door gebruik van heldere criteria. De ervaring leert dat een benadering door derden een hogere slagingskans biedt. Daarbij wordt de juiste informatie van de overnametargets eenvoudiger verkregen . Onze begeleiding in het overnameproces zorgt ervoor dat het overnameproces tot een goed einde wordt gebracht.