Blog verkoopklaar maken onderneming

Is uw onderneming verkoopklaar?

Veel verkoopprocessen mislukken omdat de mogelijke kopers in het verkoopproces voor negatieve verassingen komen te staan. De cijfers vallen tegen of de koper ziet ineens een groot risico waarover geen garantie kan worden gegeven. Dit kan het verkoopproces van de onderneming frustreren. De koper haakt en de verkoop is van de baan.

 

Hoe vergroten wij het succes bij verkoop van het bedrijf?

In het verkoopproces is het belangrijk om een koper te interesseren voor de onderneming. De verstrekte informatie moet de koper overtuigen om de onderneming te kopen. Maar deze koper gaat ook gedurende het proces het bedrijf en de cijfers nader analyseren. In de analyse moeten geen tegenvallers zijn waardoor de koper zijn interesse en vertrouwen in het bedrijf verliest. Belangrijk is dus om direct open te zijn in de benodigde informatie. Hierdoor is de kans op tegenvallers kleiner. Om tegenvallers te voorkomen is het belangrijk om zelf voor het verkoopproces een goede analyse te maken en het bedrijf verkoop klaar te maken.

 

Wat is Verkoopklaar maken?

Verkoop klaar maken betekent dat alle voorbereidingen worden gedaan die nodig zijn voor een verkoopproces wordt gestart. U kunt dit bepalen aan de hand van de volgende vragen:

 • Bent u financieel gezond, laat uw onderneming een stabiele groei en marge zien?
 • Zijn de marktvooruitzichten goed en sluiten de producten van de onderneming hierop aan?
 • Zijn er geen substantiële investeringen nodig?
 • Is de organisatie op orde, ook qua financiële administratie, ICT, intellectuele eigendomsrechten en contracten met klanten en leveranciers?
 • Is het bedrijf niet te veel van u afhankelijk en is er een sterk managementteam?

 

Quick scan

In de meeste gevallen is een bedrijf nooit 100% verkoop klaar. Maar met het juiste voorbereiding in het proces, hoeft dit een succesvolle verkoop niet in de weg te staan. Aan de hand van de Quick scan maken wij een analyse op de vragen die hierboven zijn gesteld.

 

Wat houdt Quick scan in?

Wij maken een analyse van het bedrijf aan de hand van:

 • Financiële analyse
 • Organisatie en cultuur
 • Marktanalyse
 • Sterktes maar ook de risico’s, de kansen en de bedreigingen worden in kaart gebracht.

Wij brengen in beeld wat er nog verbeterd kan worden aan de onderneming, zoals:

 • Marge beleid
 • Marktbenadering
 • Organisatie
 • Achterstallige investeringen
 • Werkkapitaal

Onze Quick scan geeft een plan van aanpak voor de maximale voorbereiding op het verkoopproces.

 

Voordelen quick scan verkoop klaar maken

Voor een verbeterplan is wel tijd nodig; denk aan enkele maanden tot een half jaar. Dit zal uiteindelijk de verkoopbaarheid vergroten. Door een goede voorbereiding zal het uiteindelijke verkoopproces echter sneller en beter verlopen. De investering in een voorbereiding wordt in het verkoopproces ruimschoots terugverdiend door een hogere opbrengst en een snellere doorlooptijd.

Wilt u met een een quick scan analyse snel kunnen inschatten waar de belangrijkste verbeterpunten voor een verkoop liggen? Wilt u vrijblijvend met ons in gesprek over het verkoopklaar maken van onderneming?  Wij zorgen voor de beste prijs voor de aandelen, maar ook een zo soepel mogelijke proces bij de verkoop van uw onderneming.

Bel met Clifton Finance: Maarten Vijverberg +31 6 55853074 of Gonneke van der Lee +31 6 52466518.

2022-10-31T10:06:49+01:004 mei, 2017|Blog|

Deel dit verhaal, kies je platform!