FAQ items aan het laden...
Conflictoplossing2020-07-13T14:36:46+01:00
  • Conflictoplossing

Conflictoplossing bij familiebedrijven

Binnen familiebedrijven ontstaan soms meningsverschillen die niet altijd worden opgelost zoals dat zou gebeuren bij niet-familiebedrijven. Dit kunnen bijvoorbeeld conflicten zijn bij de bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf of verkoop van onderdelen van het familiebedrijf. Met name de waarde van het familiebedrijf kan een reden zijn voor veel discussie. Door middel van conflictoplossing door een externe adviseur van familiebedrijven kan verdere escalatie van het geschil worden voorkomen.

Door de gehechtheid van de familieband is het van belang dat men het geschil duurzaam oplost met inachtneming van de familierelatie(s). Er zijn namelijk tal van mogelijke aanleidingen voor conflicten en we zijn er vele in onze praktijk tegengekomen.

Vormen van conflictoplossing

Soms kiest men voor mediation. Het nadeel van mediation is dat het vaak een langdurig proces is. Ook is het niet voor iedereen werkbaar om een conflict op te lossen. Daarbij speelt dat de mediator slechts een faciliterende rol heeft in plaats van een actieve rol. Wij geloven in conflictoplossing waarbij tussen partijen door middel van het geven en nemen van posities sneller tot een oplossing gekomen kan worden. Soms is het nodig om tot een oplossing te komen door de feiten op een rij te zetten.

Aandelenwaardering

Men kan een conflict oplossen door de feiten goed op een rij te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door een aandelenwaardering van de onderneming uit te voeren. Vaak kunnen we hiermee inzichten verkrijgen die leiden tot een oplossing van het probleem. Hierbij hanteren wij diverse waarderingsmethodes. Onder meer kijken we naar de transacties in de markt. Maar ook worden meer gecompliceerde berekeningswijzen gehanteerd. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij een juiste en pragmatische aanpak kiezen. Een heldere rapportage leidt ertoe dat partijen dichter bij elkaar kunnen worden gebracht

Onze visie op conflictoplossing

Bij een conflict in een familiebedrijf snijdt het mes aan vele kanten. Daardoor heeft het conflict vaak grotere gevolgen dan bij niet-familiebedrijven. Clifton Finance kan een pragmatische en actieve rol spelen in de conflictoplossing. Dat is mogelijk als gevolg van een combinatie van financieel, juridisch en menselijk inzicht

Conflictoplossing door Clifton Finance

Specifieke kennis van familiebedrijven stelt Clifton Finance in staat de partijen op een efficiënte manier te begeleiden. Dat heeft voordelen boven andere vormen van conflictoplossing. De belangrijkste voordelen zijn:

  • specialisme familiebedrijf
  • snelheid en dus kostenbeheersing
  • informele procedure
  • creatieve en actieve rol bij bemiddeling
  • duurzaam behoud van relaties
  • pragmatische aanpak waarderingen

Jaarlijks organiseert Clifton Finance in samenwerking met advocatenbureau Wintertaling en familiebedrijf adviesbureau De Kuijper Concepts een diner voor familiebedrijven. Hierbij komen dergelijke conflicten, oplossingen en vele andere onderwerpen ter sprake.