Is de fusie en overnamemarkt alweer klaar voor groei?

Op de fusie en overnamemarkt was in de periode maart tot en met juli weinig activiteit. Een enkele transactie werd alsnog afgerond. Maar er was ook veel onzekerheid omdat bedrijven geraakt werden door de crisis. Dit zijn niet de beste omstandigheden om een verkoopproces te starten. Sommige sectoren piekten juist in omzet en resultaat; zij moesten alle zeilen bijzetten om dit operationeel bij te benen. Ook geen goede basis om een overnameproces te starten.

 

Verkoopbaarheid bedrijven is sterk afhankelijk van de sector

Gedurende lente en zomer was er onzekerheid over de marktomstandigheden en de verwachtingen over de toekomst binnen de fusie en overnamemarkt, maar er is steeds meer vertrouwen aanwezig.  Sectoren die het – niet verrassend- goed doen zijn bijvoorbeeld e-commerce bedrijven, ICT-bedrijven en tuincentra. Zij doen het momenteel een stuk beter dan bedrijven zwaar getroffen sectoren zoals het toerisme of de horeca.

Maar ook binnen een sector waren grote verschillen zichtbaar.  Neem bijvoorbeeld de kledingsector. Een kledingketen die sterk afhankelijk is van de winkels heeft eerder een resultaatsdaling door minder aanloop tijdens de lockdown. Andere kledingketens met een goede online strategie hebben de consequenties minder ondervonden.

De vraag is bovendien of de toename van de omzet wel bestendig is. Is de resultaatstijging van bijvoorbeeld een doe-het-zelf keten een krachtige opleving doordat we massaal klussen als nieuwe hobby hebben of gaat de omzet hierna toch weer dalen?

Of een bedrijf goed verkoopbaar en aantrekkelijk is voor kopers hangt in deze tijden niet alleen af van de markt waarin het bedrijf actief is maar dus ook van andere factoren zoals een online strategie en flexibiliteit in de bedrijfsvoering.

 

Kopers richten de blik weer naar buiten

Veel potentiële kopers hebben in deze periode hun activiteiten geanalyseerd en hebben eventueel hun businessmodel aangepast aan de nieuwe situatie. De risico’s zijn beter in kaart gebracht.

Uit onze praktijk blijkt dat er inmiddels steeds meer ruimte ontstaat voor kopers in de sterke sectoren om op zoek gaan naar strategische overnames. Er is nog steeds voldoende cash aanwezig. Deze kan worden aangewend voor het doen van acquisities. Vooral als deze acquisities juist de activiteiten of markten van het bedrijf verbreden.

 

Private equity sorteert zich voor

Ditzelfde fenomeen speelt ook bij private equity bedrijven. Zij waren in eerste instantie bezig om de financiële gezondheid van hun eigen portfoliobedrijven te analyseren en aanpassingen maken in hun businessmodellen. Maar al snel bleek ook dat onderdelen van de portefeuilles het juist veel beter deden. Nu er steeds meer duidelijkheid over de toekomst is, zien wij dat er bij private equity weer meer tijd en middelen beschikbaar zijn om te investeren. De kassen zijn immers nog goed gevuld.

 

Verkopers sorteren voor op herstel resultaten

Voor verkopers is het fijn dat er weer voldoende kopers actief zijn. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle verkoop is wel dat de verkoper actief is in een aantrekkelijke markt en dat hij de bedrijfsresultaten goed kan onderbouwen. Een lagere winst in 2020 is hierbij geen probleem mits op basis van goede argumenten kan worden aangetoond dat dit (grotendeels) eenmalig is. Een gemiddeld overname- of verkoopproces duurt vaak tussen de vier tot negen maanden. Dit biedt de verkoper genoeg tijd om de koper aan te tonen dat de resultaten in de loop van het verkoopproces weer aan het herstellen zijn.

Uitgangspunt hierbij is dat de economische situatie, zowel als de fusie en overnamemarkt zich in 2021 verbeterd. Nu de voorbereiding van de verkoop starten is daarom een slim idee. Dit betekent verkopen op een goed onderbouwde prognose voor 2021, en daarmee een goede prijs voor de onderneming.

Wilt u vrijblijvend met ons in gesprek over de verkoopbaarheid van uw onderneming in deze marktomstandigheden, de mogelijke waardering of wat u kan doen om uw bedrijf verkoopklaar te maken?

Bel dan met Clifton Finance: Gonneke van der Lee +31 6 52466518 of Maarten Vijverberg +31 6 55853074. 

2022-11-14T10:18:33+01:0025 september, 2020|Blog|

Deel dit verhaal, kies je platform!