Private equity in Nederland struikelt over elkaar heen bij verkoopprocessen

Er is veel concurrentie tussen de aanbieders van private equity bedrijven. Voor verkopers is er veel keuze maar er is ook risico.

 

Geld klotst over de plinten

De Nederlandse private equity huizen hebben de afgelopen jaren veel geld opgehaald. In 2017 een recordbedrag van maar liefst € 4,4 miljard. Hiermee profiteren de Nederlandse private equity huizen van de trend dat steeds meer vermogen wordt belegd in private equity. Zie onze blog.

De rendementen in dit segment zijn de afgelopen jaren hoog geweest en een goed alternatief gebleken naast de aandelen en obligatiemarkt. De kassen zijn niet alleen goed gevuld, er zijn ook vele nieuwe private equity bedrijven in de markt gekomen. Afsplitsingen van teams, nieuwe teams en de zogenaamde family offices die het vermogen van een specifieke familie beheren. Al deze partijen hebben de verantwoordelijkheid om de verworven middelen zodanig te investeren dat het vermogen met dubbele cijfers rendeert.

 

Veel vraag, weinig aanbod

Maar het vinden van een goede investering is in de huidige markt geen sinecure. Hoe is nu juist die enkele investering te vinden die past bij de filosofie van het private equity bedrijf? En als deze al gevonden wordt, kan de onderneming dan tegen de juiste prijs worden verworven? En juist hier wringt de schoen. Er is zoveel aanbod van vermogen vanuit private equity dat de markt erg competitief is geworden. Voor elke omvangrijke en goedlopende onderneming die te koop komt, staan de private equity bedrijven in de rij.

 

Onderscheidend vermogen private equity

Het wordt voor de private equity partijen dus steeds belangijker om commerciëler te worden en zichzelf neer te zetten als meest attractieve partij.

Maar hoe kunnen zij zich onderscheiden? Veel partijen zeggen transparant te zijn of snel te handelen hetgeen wellicht afwijkend is met het verleden, maar heden ten dage nauwelijks een ‘selling point’ is. Het onderscheidt zit in onze ogen in de bereidwilligheid om de onderneming daadwerkelijk snel te willen en kunnen doorgronden en samen met de verkoper te kijken naar de beste opties om de onderneming in de komende 5 jaar een verdere ontwikkeling te geven. Specifieke kennis van de onderneming en sector is hier onontbeerlijk. Desondanks opereren veel private equity bedrijven generiek en hebben deze geen specialisatie in sectoren. Paradoxaal: de angst om geen opportunities te missen, leidt dus eerder tot het omgekeerde.

 

Toch is er een risico bij de verkoper

Voor de private equity bedrijven is de eerste uitdaging om uitgenodigd te worden en daarvoor wordt het netwerk breed ingezet. In de meeste gevallen zullen zij bij hun eerste bieding proberen hoog in te zetten.

Hoewel de belangstelling in het verkoopproces vanuit de verkoper gezien interessant kan zijn, heeft het ook de nodige nadelen.  Een hoge inzet betekent dat zij misschien wel een te positieve voorstelling van zaken geven die zij later in het proces nog zullen moeten bijstellen.

Na de initiële biedingen volgt een boekenonderzoek. De uitkomst hiervan bepaalt ook hoe zij de voorwaarden van de transactie verder zullen moeten onderhandelen.

In het boekenonderzoek komen veel zaken aan de orde die een correctie van de koopsom kunnen betekenen. Een klein zinnetje in de indicatieve bieding kan vergaande consequenties hebben in de uiteindelijke koopsom. Wij zien in toenemende mate veel discussie omtrent gemiddelde werkkapitaal, overtollige kasgelden die al dan niet uitgekeerd mogen worden aan de verkoper en berekening van de schuldpositie.

 

Het verstrekken van veel informatie in het verkoopproces voorkomt schade achteraf

Vanuit Clifton Finance hebben wij gekozen om het proces van verkoop op deze nieuwe situatie goed aan te passen. Op de gebieden waar eventueel grote correcties kunnen volgen bij de uiteindelijke boekenonderzoek verstrekken wij juist in een vroeg stadium veel informatie aan de kandidaat kopers. Dit om hun verwachtingen te managen en correcties achteraf te voorkomen. Wij verwachten dat de kopers hun analyse vooraf goed maken en betrekken in de indicatieve bieding.

De kans dat na het boekenonderzoek de koper en verkoper de koopsom nog naar beneden heronderhandelen is hierdoor verminderd. Zowel voor de koper als de verkoper is er meer deal zekerheid

dat de transactie daadwerkelijk op goede voorwaarden en met voldoende zekerheid afgerond kan worden; een win/ win situatie.

Wilt u vrijblijvend met ons in gesprek? Bel dan met Clifton Finance:

Maarten Vijverberg +31 6 55853074 of Gonneke van der Lee +31 6 52466518.

 

2022-11-02T10:30:48+01:0023 mei, 2018|Blog|

Deel dit verhaal, kies je platform!