FAQ items aan het laden...
Verkoop bedrijf2020-12-17T14:09:55+01:00
  • Verkoop bedrijf

Verkoop bedrijf

Als als je als aandeelhouder of ondernemer eenmaal hebt besloten om te kijken of je het bedrijf kan verkopen dan is feitelijk het proces al in gang gezet. Wij gaan samen met de aandeelhouder(s)  het gesprek aan wat de mogelijke drijfveren zijn om het bedrijf te verkopen. Verkoop kan bijvoorbeeld plaatsvinden als gevolg van ontwikkelingen in de markt waardoor een onderneming niet meer kan concurreren of een grotere schaal moet hebben, veranderende regelgeving, internationalisatie, toenemende schaalgroottes van toeleveranciers en concurrenten, technologische ontwikkelingen, enzovoorts. Maar een reden van verkoop kan ook simpelweg zijn dat de energie of ondernemerschap er uit is.

Stappen verkoop process

Veel ondernemers komen bij ons en zijn op een punt beland dat ze zeggen: nu ga ik onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Op grond van onze jarenlange ervaring kunnen wij goed inschatten wat die mogelijkheden zijn. Wij weten hoe wij mogelijke kopers op een gepaste manier kunnen benaderen en met welke informatie. Wij hebben een uitgebreid netwerk van strategische en financiële kopers. Vertrouwelijkheid staat hierbij voorop. Voordat we dat doen bereiden we eerst alles goed voor. Voor het maken van goed informatiememorandum starten wij met de analyse van alle informatie die beschikbaar is. We maken ook een gedetailleerd overzicht van alle mogelijke kopers. Daarna start het uiteindelijke proces van verkoop van het bedrijf.

Onze aanpak is dat wij als een team samenwerken. Wij werken volledig digitaal en streven naar zeer korte lijnen. Wij zijn ervaren onderhandelaars en maken gebruik van bewezen methodologieën. Dit alles moet leiden tot een hogere slagingskans van de verkoop van de onderneming.

Lukt het ons zeker om je bedrijf te verkopen? Dit hangt van veel factoren af. En soms is het nodig om het verkoop proces nog beter voor te bereiden. Het bedrijf moet dan eerst verkoopbaar gemaakt worden.

Valkuilen verkoop bedrijf

Kopers, zowel strategische als financiële, zijn vandaag de dag kieskeurig. Ze zijn zich terdege bewust van alle risico’s die samenhangen met een bedrijfsovername. Kopers zijn tegenwoordig zeer grondig in hun (due diligence) onderzoeken en sluiten contractueel zo veel mogelijk risico’s uit.

Het gevolg dat kopers zo kritisch zijn is dat een verkoopproces lang niet altijd slaagt. Ligt dat dan alleen aan de kritische kopers? Bij veel processen zijn de bedrijven die worden aangeboden eigenlijk niet klaar voor verkoop. De resultaten blijven achter bij de prognoses, noodzakelijke investeringen zijn nog niet uitgevoerd of het management is niet op sterkte. Dit leidt vaak tot een lagere prijs of zelfs onverkoopbaarheid. Een gedegen en tijdige voorbereiding van de verkoop van een bedrijf zien wij als een noodzakelijke stap voor een maximale haalbaarheid én een maximale opbrengst.

Onze visie op bedrijfsverkoop

Het voorbereiden van een verkoopproces is tegenwoordig geen overbodige luxe meer, maar een harde noodzaak. Vaak is de verkoop van een bedrijf een eenmalig proces: één kans om het goed te doen. Waarom risico lopen als het niet hoeft? Onze visie is dat niet alleen de prijs maar ook de haalbaarheid van de verkoop aanmerkelijk kan worden vergroot door een grondige voorbereiding. Wellicht minder voor de hand liggend, maar wel realistisch.

Hoe bereid ik de verkoop van mijn bedrijf voor?

Het verkoopklaar maken van uw bedrijf betekent dat u alle voorbereidingen doet die nodig zijn voordat een verkoopproces wordt gestart. Deze voorbereiding bestaat ons inziens uit een grondige analyse van uw bedrijf: sterktes, maar ook risico’s, kansen maar ook beperkingen. Wij hebben een Quick Scan ontwikkeld om snel en effectief inzicht te verkrijgen in welke onderdelen van het bedrijf goed of slecht presteren. Risico’s die anders in het verkoopproces tot afbreukrisico leiden kunnen zoveel mogelijk worden opgelost voordat kopers daadwerkelijk worden benaderd. De uitkomsten van de analyse leiden tot een verbeterplan gericht op bijvoorbeeld het versterken van het management, grotere spreiding van klanten en leveranciers of een betere vastlegging van in- en externe afspraken en -niet onbelangrijk- een verbetering van resultaat en cash flow.

Voordelen Quick Scan verkoop bedrijf

Voor een verbeterplan is wel tijd nodig; denk aan enkele maanden tot een half jaar. Dit zal uiteindelijk de verkoopbaarheid vergroten. Door een goede voorbereiding zal het uiteindelijke verkoopproces sneller en beter verlopen. De investering in een voorbereiding wordt bij de verkoop ruimschoots terugverdiend door een hogere opbrengst en een snellere doorlooptijd.

In deze periode kan men bovendien een plan maken voor het verkoopproces: voor welke kopers is het bedrijf interessant, is een tender-procedure mogelijk en welke informatie versterkt de onderhandelingspositie?

Is uw onderneming verkoopklaar?

Vul de vragenlijst in en ontvang direct de resultaten in de mail!

De vragenlijst