FAQ items aan het laden...
Verkoopklaar maken onderneming2018-12-10T22:41:08+01:00

Verkoopklaar maken onderneming

Is uw onderneming verkoopklaar? ‘Value creation’ is het modewoord dat vaak wordt gehanteerd bij het verkoopklaar maken van een onderneming. Onze visie is dat niet alleen de prijs maar ook de haalbaarheid van de verkoop aanmerkelijk wordt vergroot door een grondige voorbereiding. Wellicht minder voor de hand liggend, maar wel realistisch.

Mislukken verkoopproces

Kopers, zowel strategische als financiële, zijn vandaag de dag kieskeurig. Ze zijn zich terdege bewust van alle risico’s die samenhangen met een overname, zijn zeer grondig in hun (due diligence-) onderzoeken en sluiten contractueel zo veel mogelijk risico’s uit.

Het gevolg dat kopers zo kritisch zijn is dat een verkoopproces lang niet altijd slaagt. Ligt dat dan alleen aan de kritische kopers? Bij veel processen zijn de ondernemingen die worden aangeboden eigenlijk niet klaar voor verkoop. De resultaten blijven achter bij de prognoses, noodzakelijke investeringen zijn nog niet uitgevoerd of het management is niet op sterkte. Dit leidt vaak tot lagere prijs of zelfs onverkoopbaarheid. Een gedegen en tijdige voorbereiding van een verkoop zien wij als een noodzakelijke stap voor een maximale haalbaarheid én een maximale opbrengst.

Onze visie op het verkoopproces

Het voorbereiden van een verkoopproces is tegenwoordig geen overbodige luxe meer, maar een harde noodzaak. Vaak is een verkoop een eenmalig proces: één kans om het goed te doen. Waarom risico’s lopen als het niet hoeft?

Wat is verkoopklaar maken?

Het verkoopklaar maken van uw onderneming betekent dat u alle voorbereidingen doet die nodig zijn voordat een verkoopproces wordt gestart. Deze voorbereiding bestaat ons inziens uit een grondige analyse van uw bedrijf: sterktes, maar ook risico’s, kansen maar ook beperkingen. Wij hebben een Quick Scan ontwikkeld om snel en effectief inzicht te verkrijgen welke onderdelen van het bedrijf goed of slecht presteren. Risico’s die anders in het verkoopproces tot afbreukrisico leiden kunnen zoveel mogelijk worden opgelost voordat kopers daadwerkelijk worden benaderd. De uitkomsten van de analyse leiden tot een verbeterplan gericht op bijvoorbeeld het versterken van het management, grotere spreiding van klanten en leveranciers of een betere vastlegging van in- en externe afspraken en -niet onbelangrijk- een verbetering van resultaat en cash flow.

Voordelen Quick Scan verkoopklaar maken onderneming

Voor een verbeterplan is wel tijd nodig; denk aan enkele maanden tot een half jaar. Dit zal uiteindelijk de verkoopbaarheid vergroten. Door een goede voorbereiding zal het uiteindelijke verkoopproces echter sneller en beter verlopen. De investering in een voorbereiding wordt in het verkoopproces ruimschoots terugverdiend door een hogere opbrengst en een snellere doorlooptijd.

In deze periode kan bovendien een plan worden gemaakt voor het verkoopproces, voor welke kopers is de onderneming interessant, is een tender-procedure mogelijk en welke informatie versterkt de onderhandelingspositie?

Is uw onderneming verkoopklaar?

Vul de vragenlijst in en ontvang direct de resultaten in de mail!

De vragenlijst

×