Visie2019-01-09T09:45:55+01:00

Mijn visie op de nieuwe tijd

In 1984 startte ik met Corporate Finance ‘avant la lettre’. De term als zodanig bestond nog niet maar ik begeleidde en adviseerde (Familie-)ondernemingen en DGA’s bij hun opvolgingsvraagstukken, aandelenwaarde-conflicten, fusies en overnames.

Begin jaren ’90 ontstonden er ‘standaard’ processen die vooral voor de grotere ondernemingen waren ontwikkeld. De onderzoekingen en analyses werden steeds diepgaander. Er kwamen meer documenten, meer spreadsheets en grotere teams. Tegelijkertijd werden, vooral onder Angelsaksische invloeden, de overnameprocessen steeds uitgebreider, juridischer en zakelijker.

Maar niet bij alle fusie en overnameprocessen is dit gewenst. Er is meer behoefte aan specifiek en specialistisch advies op onderdelen van het proces. Met een grotere persoonlijke betrokkenheid toegespitst op de specifieke situatie van de ondernemers.

Bij de advisering binnen het familiebedrijf moet een balans worden gevonden tussen enerzijds het zakelijke en anderzijds de relaties en verhoudingen binnen de familie.

Vernieuwende aanpak

Clifton Finance staat voor een vernieuwende aanpak zowel bij fusie- en overname advies als voor advies aan familiebedrijven.

Een aanpak voor, bij wijze van spreken, de helft van de kosten. Klanten kunnen gebruik maken van de kennis en expertise die in 30 jaar is opgebouwd. Opdrachten worden uitgevoerd door kleine, toegewijde teams met een grote betrokkenheid van een senior partner.

Clifton Finance staat voor een efficiëntere aanpak door gebruik te maken van nieuwe (digitale) technieken die tijd besparen en ondersteunen in de communicatie en in het proces. Wij hebben een klein ervaren team. Wij  werken waar dat nodig is met specialisten uit ons netwerk die elkaar met weinig woorden verstaan. Met aandacht voor uw specifieke situatie en met het oog op de persoonlijke belangen en verhoudingen binnen de onderneming en de familie.

Door klanten advies te geven waar en wanneer ze het nodig achten en hen voorafgaand aan het proces zodanig te informeren dat ze weten waar ze aan toe zijn. Niet minder, maar op maat en met persoonlijke betrokkenheid. Toegespitst op de nieuwe tijd.

Advies waarbij expertise en innovatie samen gaan. Dat is waar Clifton Finance voor staat.

Maarten Vijverberg
Partner Clifton Finance