Acquisitiestrategie

U kunt zich bij een bedrijfsovername natuurlijk laten leiden door opportunisme. Maar of dat resulteert in het beoogde effect is dan de vraag. Een vraag die u zich beter vooraf kan stellen, dan tijdens het proces van acquisitie.

Nut van een acquisitiestrategie

Het hebben van een goed geformuleerde acquisitiestrategie of overnamestrategie vergroot uw kansen op succes bij een bedrijfsovername aanzienlijk. Door vooraf onderbouwde plannen tijdig voor te leggen aan belanghebbenden (aandeelhouders, management en ook medewerkers), creëert u niet alleen feedback maar ook draagvlak. De huidige tijd vraagt om openheid en een visie op de markt en de positie van de onderneming in die markt.

Het hebben van een heldere acquisitiestrategie of overnamestrategie maakt ook dat u in staat bent om snel en op gefundeerde criteria een besluit te nemen om een aangeboden onderneming te beoordelen. Tijdsdruk die vaak door de (adviseurs van de) verkopende partij wordt opgelegd, is voor u geen verstorende factor meer als u een onderneming ter overname (of bedrijf te koop) krijgt aangeboden. Wie vooraf weet wat hij wil bij een bedrijfsovername en waarom, kan snel beslissen en handelen op de markt zodra de mogelijkheid zich voordoet en een bedrijf te koop wordt aangeboden.

Als u meer wilt weten kunt u dit door ons gepubliceerde kennisdocument raadplegen: Het nut van een acquisitiestrategie bij fusies en overnames

Stappenplan

Clifton Finance adviseert en ondersteunt u bij de groei van uw onderneming door middel van acquisities of bedrijfsovername, door het in kaart brengen van markten, trends, ontwikkelingen en overnamekandidaten. Op grond van een analyse formuleren wij uw acquisitiestrategie en een plan van aanpak bij de bedrijfsovername. Met heldere criteria kunnen de juiste kandidaten snel in kaart worden gebracht. De ervaring leert dat een benadering door derden een hogere slagingskans biedt en dat de juiste informatie van de overnametargets eenvoudiger wordt verkregen . Onze begeleiding in het overnameproces zorgt ervoor dat het overnameproces tot een goed einde wordt gebracht.

Waarom Clifton Finance?

Een onderneming acquireren is geen doel op zich. Het is een strategie die moet leiden tot beoogde doelstellingen. Een gefundeerde acquisitiestrategie is daarbij geen overbodige luxe. Door vooraf de juiste criteria in kaart te brengen, worden risico’s en nodeloze kosten geminimaliseerd.
Clifton Finance ondersteunt en adviseert waar dat nodig is. Niet te weinig, maar ook zeker niet teveel. Geen dure processen met grote teams. Expertise die is opgebouwd in de afgelopen 30 jaar inzetten op de plaats en het moment dat het nodig is. Met aandacht voor uw specifieke situatie. Omdat alle processen maatwerk zijn.