Bedrijfswaardering2021-10-27T16:25:09+01:00
  • Financial Business Coaching

Bedrijfswaardering

De waarde van een bedrijf wordt bepaald door de verwachte financiële resultaten van het bedrijf. Bij de bedrijfswaardering wordt ook rekening gehouden met het risico dat met deze toekomstige resultaten samenhangt.

Voor het risico van een onderneming wordt gekeken naar de branche waarin het bedrijf opereert, de schaalgrootte, het management en vele andere factoren. Wij weten al deze factoren naar waarde te schatten.

Onze methodieken om de waarde van de aandelen te berekenen zijn gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met bedrijfswaarderingsvraagstukken. Wij maken gebruik van internationale databases die wij toepassen met de kennis van de concrete transacties in de markt en de bijbehorende transactie multiples. Op deze manier zijn de theorie en praktijk optimaal gecombineerd.

Reden voor bedrijfswaardering

Er zijn diverse redenen om een bedrijfswaardering uit te voeren. Dit kan zijn in het kader van een fusie of overname, het uitkopen van medeaandeelhouders, overdracht van een onderneming aan een externe partij of binnen de familie, conflicten tussen (familie)aandeelhouders of fiscale vraagstukken bij bedrijfsopvolging of verkoop aandelen.

Afhankelijk van de reden van de waardering voeren wij deze uit met de best passende methode om de waarde van een bedrijf te berekenen. Soms starten wij met een eenvoudige berekening van de bedrijfswaarde voor een eerste indruk. Om vervolgens dieper op de materie in te gaan als dit wenselijk is. De gekozen methode voor de waardebepaling van het bedrijf hangt ook af van de beschikbare informatie. Voor een goede analyse zijn veel gedetailleerde cijfers van zowel het verleden als prognoses voor de toekomst noodzakelijk. In onze modellen maken wij gebruik van verschillende scenario’s.

Wat is de beste methode voor een waardebepaling van het bedrijf?

Een van de methodes die wij gebruiken bij de bedrijfswaardering is de discounted cashflow (DCF) methode. Hierbij worden toekomstige vrije kasstromen verdisconteerd tegen een rendementseis die van toepassing is op de onderneming. De rendementseis is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de verhouding tussen eigen vermogen en schuld binnen de onderneming, huidige rentestanden en de markt waarin de onderneming actief is. De uitkomst van de DCF-waardebepaling geeft een indicatieve waarde van de onderneming. Voor de indicatie hangt veel af van de gebruikte cijfers, de input. Wij ondersteunen onze klanten om te komen tot een goede input van de cijfers. Dit doen wij bijvoorbeeld door incidentele resultaten uit cijfers uit het verleden eruit te filteren, door managementprognoses kritisch te bevragen en te werken met scenario’s of gevoeligheden op bijvoorbeeld de groei of marge. Het model geeft hiermee voldoende aanknopingspunten om een zorgvuldige analyse te doen.

Onze analyses vergelijken wij ook met de transacties die wij zelf hebben begeleid en die in de fusie- en overnamemarkt plaatsvinden. Hierbij maken een goede vergelijking van het bedrijf met vergelijkbare ondernemingen in vergelijkbare (internationale) markten.

Wij weten immers als geen ander dat een waardebepaling niet gelijk staat aan de uiteindelijke prijs van de aandelen van het bedrijf. Dit is afhankelijk van vele factoren waaronder de onderhandelingen, waar wij graag bij assisteren.

Personal touch

Een waardebepaling maken wij samen met onze opdrachtgever. Op basis van de persoonlijke toelichting van de ondernemer of de betrokken aandeelhouders zelf. Wij willen de achtergrond van de cijfers begrijpen Daarom doen wij niet een pure online waardering, zoals wij steeds vaker zien. Naast de uitkomst van de waardering geeft onze werkwijze aan de ondernemer en aandeelhouders ook goede inzichten in welke factoren invloed hebben op de waarde van het bedrijf en de winstgevendheid.

Onze analyses vatten wij samen in een overzichtelijk rapport met een uitgebreide toelichting op onze analyses en research.

Onze visie op een bedrijfswaardering

Bedrijfswaarderingen zijn meer dan een rekenkundige exercitie. Kennis van markten maar ook van de waarde bepalende factoren van een onderneming zijn van belang. Wij werken grondig maar zeker ook persoonlijk.