FAQ items aan het laden...
Procesbegeleiding2018-12-10T22:41:08+01:00

Procesbegeleiding bij bedrijfsovername of verkoop van de onderneming

Fusie- en overnameprocessen zijn vaak onvoorspelbaar. Geen enkel bedrijfsovername proces is hetzelfde, net zo min als dat ondernemingen hetzelfde zijn of hun problematieken. Bij Clifton Finance hebben wij meer dan 30 jaar ervaring in procesbegeleiding en doorzien wij de vele varianten die er zijn. Hierbij helpt dat wij het proces kunnen inkaderen. Met vaste stappen brengen we het proces tot een goed einde.

Alle fusie- en overnameprocessen gaan over de overdracht van een onderneming tegen een prijs die samenhangt met risico’s van die onderneming. Factoren die het risico beïnvloeden zijn bijvoorbeeld de mate van ontwikkeling van de onderneming, de kwaliteit van de (interne) organisatie, de aard (handel, productie of dienstverlening) van de onderneming en de markt waarin de onderneming opereert.

Onze visie op fusie- en overnameprocessen

Fusie-en overnameprocessen zijn van oudsher multidisciplinaire processen, wat zich vertaalt in betrokkenheid van vele adviseurs. Clifton Finance streeft naar een geïntegreerd proces waarbij derden adviseurs zoals dataroom-dienstverlening en advocaat onderdeel zijn van onze service. Overlap en extra kosten worden op die manier tot een minimum beperkt.

Risico

In een verkoopproces draait het om ‘proces-anticipatie’. Vooruitlopend op de processtappen die worden doorlopen, door middel van gerichte analyse en voorbereiding eerst een inschatting maken van de risico’s. Vervolgens deze risico’s beperken of juist inzichtelijk maken voor potentiële kopers. Veel verkoopprocessen waarbij een bedrijf te koop wordt aangeboden ketsen in een laat stadium van het proces af dan wel de verkoper moet aanzienlijke concessies doen op de prijs. Een verkoopproces waarbij de juiste voorbereidingen zijn getroffen is vanzelfsprekend veel succesvoller.

Bij een aankoop van een onderneming of bedrijfsovername gaat het om de balans tussen enerzijds een correcte inschatting van de risico’s en waardeconsequenties, anderzijds het behoud van momentum van de transactie. Zeker als er meerdere kopers zijn voor een bedrijf dat te koop is aangeboden, is het van belang om op precies de juiste momenten de juiste stappen te zetten in het proces van bedrijfsovername. Een inschatting van uw onderhandelingsmacht in het proces is daarbij essentieel.

Onze aanpak bij een verkoop van een onderneming of bedrijfsovername kenmerkt zich door een proces op maat voor u te faciliteren. Onze ervaring in de procesbegeleiding stelt ons in staat om snel tot de kern van de problematiek door te dringen en een correcte inschatting te maken van de machtsbalans. Met digitale technieken maken wij effectief gebruik van de huidige informatietransparantie. U krijgt een proces op maat: niet te weinig, maar ook zeker niet teveel, passend bij de omvang van de transactie.