FAQ items aan het laden...
Procesbegeleiding2020-07-13T16:21:58+01:00
  • Advies bedrijfsovername

Advies bij bedrijfsovername of verkoop van de onderneming

Fusie- en overnameprocessen zijn vaak onvoorspelbaar. Geen enkel bedrijfsovername proces is hetzelfde. Net zomin als dat ondernemingen of hun problematieken hetzelfde zijn. Bij Clifton Finance hebben wij meer dan 30 jaar ervaring in advies bij bedrijfsovername en doorzien wij de vele varianten die er zijn. Hierbij helpt dat wij het proces kunnen inkaderen. Met vaste stappen brengen we de bedrijfsovername of een verkoop van de onderneming tot een goed einde.

Alle fusie- en overnameprocessen gaan over de overdracht van een bedrijf tegen een prijs die samenhangt met de risico’s van het bedrijf. Factoren die het risico beïnvloeden zijn bijvoorbeeld de mate van ontwikkeling van het bedrijf, de kwaliteit van de (interne) organisatie, de aard (handel, productie of dienstverlening) en de markt waarin de onderneming opereert.

Onze visie op bedrijfsovernames

Fusie-en overnameprocessen zijn van oudsher multidisciplinaire processen. Dat vertaalt zich in betrokkenheid van vele adviseurs. Clifton Finance streeft naar een geïntegreerd proces waarbij derden adviseurs zoals dataroom-dienstverlening en advocaat onderdeel zijn van onze service. Overlap en extra kosten zijn op die manier minimaal.

 

Risico’s bij verkoopproces

In een verkoopproces draait het om ‘proces-anticipatie’. Vooruitlopend op de stappen die bij bedrijfsovername of verkoopproces worden doorlopen wordt door middel van gerichte analyse en voorbereiding eerst een inschatting maken van de risico’s. Vervolgens is het van belang deze risico’s te beperken of juist inzichtelijk maken voor potentiële kopers. Veel verkoopprocessen waarbij een bedrijf te koop wordt aangeboden ketsen in een laat stadium van het proces af. In andere gevallen moet de verkoper aanzienlijke concessies doen op de prijs.

Een verkoopproces waarbij de juiste voorbereidingen zijn getroffen is vanzelfsprekend veel succesvoller. Bij een aankoop van een onderneming of bedrijfsovername gaat het om de balans tussen enerzijds een correcte inschatting van de risico’s en waarde consequenties, anderzijds het behoud van momentum van de transactie. Zeker als er meerdere kopers zijn voor een bedrijf dat te koop is aangeboden, is het van belang om op precies de juiste momenten de juiste stappen te zetten in het proces van bedrijfsovername. Een inschatting van uw onderhandelingsmacht in het proces is daarbij essentieel.

Maatwerk advies bedrijfsovername

Ons advies bij bedrijfsovername kenmerkt zich door een proces op maat voor u te faciliteren. Onze ervaring in de procesbegeleiding stelt ons in staat om snel tot de kern van de problematiek door te dringen en een correcte inschatting te maken van de machtsbalans. Met digitale technieken maken wij effectief gebruik van de huidige informatietransparantie. U krijgt een proces op maat. Niet te weinig, maar ook zeker niet teveel, passend bij de omvang van de transactie.