FAQ items aan het laden...
Internationaal2020-12-17T11:26:17+01:00
  • Internationale transactiebegeleiding tussen China en Nederland

Internationale transactie begeleiding

Effecten van de ontwikkelingen in 2020

De internationale markten zullen door de crisis in 2020 sterk gaan veranderen. Door de crisis is gebleken dat de internationale verwevenheid van zowel de productie als ook de handel van de verschillende werelddelen niet alleen kansen biedt maar ook risicovol kan zijn. Bedrijven en zelfs nationale overheden zullen de productie van essentiële goederen anders gaan ‘sourcen’ of zelf produceren. Dit om de afhankelijkheid van één land en zelfs regio’s te verkleinen. Met name de internationale handel met China zal sterk wijzigen. In een recent blog wordt hier nader op in gegaan: Fusie en overnames in tijden van corona.

China en de wereldmarkt

Hoewel aanvankelijk met een scheef oog naar China werd gekeken is wel gebleken dat er een mondiale problematiek is. Een herschikking van de productiefaciliteiten zal in alle continenten plaatsvinden. China neemt in dit internationale speelveld een belangrijke plaats in. Gebleken is een enorme afhankelijkheid van maar ook een verwevenheid met China met de rest van de wereld. China zal deze positie niet snel willen prijsgeven en zal juist een verdere internationalisatie van hun productie stimuleren. De verwachting die wij hebben is dat China zich juist door overnames verder internationaal zal ontwikkelen. Daarnaast blijft China op iets langere termijn een aantrekkelijk land om in te investeren.

De kansen in China zijn immers ongeëvenaard. De markten en financiële middelen zijn van een omvang waar we in Europa alleen van kunnen dromen. China heeft heel veel interesse om te investeren en staat volledig open voor investeringen en samenwerking in China. Ook de politiek is hier steeds meer op gericht.

Het internationale fusie- en overnamespeelveld is echter niet zonder risico’s. De kans dat overnames mislukken is nog altijd ruim groter dan de kans dat zij succesvol zijn. Zeker de Chinese cultuur is significant anders dan wat wij gewend zijn.

Internationale transactiebegeleiding tussen China en Nederland

De internationale transactiebegeleiding tussen China en Nederland kent een bijzondere dynamiek door de grote cultuurverschillen tussen China en Nederland. In fusie en overnameprocessen worden deze cultuurverschillen vaak pijnlijk snel duidelijk. In de introducties en onderhandelingsgesprekken, maar ook in de afspraken en de onderlinge relaties tussen partijen. Ook de kennis van het Chinese recht, de relaties met de overheid en de taal kunnen een barrière zijn om de transacties te closen met Chinese bedrijven.

Als speciaal niche gebied faciliteert Clifton Finance al jaren internationale transacties tussen China en Nederland in samenwerking met Jomec en haar partners in China. Jomec is een consultancybureau met meer dan 20 jaar ervaring in advisering in relatie tot China.

Partners en netwerken in meer dan 15 landen

Nederlandse ondernemingen gaan steeds vaker de grens over. Dit kan door activiteiten in het buitenland op te starten of door ondernemingen over te nemen. Zie ook: Familiebedrijf vaker de grens over.

Clifton Finance heeft een ruime ervaring in internationale transacties. Meer dan de helft van onze praktijk is internationaal. Wij werken op individuele basis samen met partners en diverse internationale netwerken in meer dan 15 landen in Europa, Amerika en China. Hiermee zijn wij in staat de internationale fusie en overnames vorm te geven.

Internationaal samenwerkingsverband Terra Alliance

Clifton Finance werkt samen met Navarre Corporate Finance, lid van internationaal M&A netwerk Terra Alliance. Terra Corporate Finance Alliance is een internationale alliantie van onafhankelijke adviesbureaus voor fusies en overnames (M&A) en bedrijfsfinanciering. De alliantie is opgericht om het vermogen van hun leden om hun klanten te bedienden te vergroten door wederzijdse samenwerking en het delen van grensoverschreidende perspectieven en ideeën.