FAQ items aan het laden...
Internationaal2023-01-20T11:36:35+01:00
  • Internationale transactiebegeleiding tussen China en Nederland

Internationale transactie begeleiding

Clifton Finance heeft een ruime ervaring in internationale transacties. Meer dan de helft van onze praktijk is internationaal.

De internationale fusie en overname markt heeft de laatste jaren een dynamisch beeld laten zien. Door de covid crisis stagneerde de  markt maar herstelde scherp in de de jaren erna. Internationaal opererende bedrijven zijn zich bewuster zijn geworden van de bedrijfsrisico’s. De belangrijkste is misschien wel de distributie. De afgelopen periode liet zien dat de afhankelijkheid van een complexe logistieke keten een verhoogd risico geeft. Om deze risico’s te mitigeren is er een grote behoefte aan inkoop in de eigen regio in plaats van just-in-time leveringen vanuit diverse continenten. Bedrijven verkorten de keten letterlijk door op zoek te gaan naar betrouwbare leveranciers. Dicht bij huis, maar ook in de klassieke betekenis van het woord door minder uit te besteden en dus verticaal te integreren ook door acquisities.

Schaalgrootte wordt relevanter

Prijsstijgingen van grondstoffen en van vervoer maar ook de beperkte beschikbaarheid van personeel zijn belangrijke ontwikkelingen. Gedreven door de toenemende uitdagingen en toegenomen risico’s vindt een consolidatieslag plaats zeker ook op internationaal niveau.

Maar ook de digitalisering, het werken op afstand en de facilitering hiervan, doet de bedrijven de businessmodellen herzien. Dit alles heeft een positief effect op de internationale fusie- en overnamemarkt.

Nederlandse bedrijven opereren steeds internationaler

Nederlandse ondernemingen gaan door de bovengenoemde drijfveren, steeds vaker de grens over. Dit kan door activiteiten in het buitenland op te starten of door ondernemingen over te nemen. Zie ook: Familiebedrijf vaker de grens over.

Clifton Finance kan een belangrijke rol spelen met het in kaart brengen van de markten en targetbedrijven. Ook de internationale benadering van de kandidaten begeleiden wij vanzelfsprekend.

Internationale transactiebegeleiding tussen China en Nederland

Als speciaal niche gebied faciliteert Clifton Finance al jaren internationale transacties tussen China en Nederland in samenwerking met Jomec en haar partners in China. Jomec is een consultancybureau met meer dan 20 jaar ervaring in advisering in relatie tot China.

China neemt in het internationale speelveld nog steeds een belangrijke plaats in. Gebleken is een enorme afhankelijkheid van maar ook een verwevenheid met China met de rest van de wereld. China zal deze positie niet snel willen prijsgeven en zal juist een verdere internationalisatie van hun productie stimuleren. De verwachting die wij hebben is dat China zich juist door overnames verder internationaal zal ontwikkelen. Daarnaast blijft China op iets langere termijn een aantrekkelijk land om in te investeren.

De internationale transactiebegeleiding tussen China en Nederland  is echter niet zonder risico’s. De kans dat overnames mislukken is nog altijd ruim groter dan de kans dat zij succesvol zijn door de grote cultuurverschillen tussen China en Nederland. In fusie en overnameprocessen worden deze cultuurverschillen vaak pijnlijk snel duidelijk. In de introducties en onderhandelingsgesprekken, maar ook in de afspraken en de onderlinge relaties tussen partijen. Ook de kennis van het Chinese recht, de relaties met de overheid en de taal kunnen een barrière zijn om de transacties te closen met Chinese bedrijven. Deze barrières kunnen wij voor u wegnemen.

Internationaal samenwerkingsverband Terra Alliance

Clifton Finance werkt samen met Navarre Corporate Finance, lid van internationaal M&A netwerk Terra Alliance. Terra Corporate Finance Alliance is een internationale alliantie van onafhankelijke adviesbureaus voor fusies en overnames (M&A) en bedrijfsfinanciering. De alliantie is opgericht om het vermogen van hun leden om hun klanten te bedienden te vergroten door wederzijdse samenwerking en het delen van grensoverschreidende perspectieven en ideeën.

Daarnaast werken wij -vaak al meer dan 20 jaar- op individuele basis samen met partners en diverse internationale netwerken in meer dan 15 landen in Europa, Amerika en China. Hiermee zijn wij als geen ander in staat de internationale fusie en overnames vorm te geven.