Afhankelijkheid van de aandeelhouder grootste horde bij bedrijfsverkoop

Afhankelijkheid  van de aandeelhouder blijkt de grootste horde bij bedrijfsverkoop, aldus een onderzoek van Clifton Finance. Al 20 jaar begeleiden wij ondernemers bij de verkoop van hun bedrijf. In het overgrote merendeel van de gevallen met een geslaagde transactie tot gevolg. De afgelopen jaren waren veel ondernemers huiverig om het proces van verkoop in gang te zetten. De economie draait nu weer volop. Voor veel ondernemers is dat een reden om op zoek te gaan naar een koper voor hun bedrijf. Wat kan een succesvolle verkoop nog in de weg staan?

 

Onderzoek Clifton Finance

Ondernemers konden via onze website een online vragenlijst invullen om te bepalen of hun onderneming verkoopklaar is. Op basis van de door ondernemers ingevulde antwoorden blijkt een verkoop toch gehinderd te worden door een aantal factoren. Opvallend is dat deze factoren voor een groot gedeelte van de respondenten overeenkomen.

Met stip op één staat de afhankelijkheid van het bedrijf van de (directeur) aandeelhouder. Ruim 90% (!) van de ondernemers gaf aan dat zij dagelijks actief betrokken zijn bij operationele zaken in de onderneming. Voorts gaven zij aan dat zij actief betrokken zijn bij de omgang met belangrijke relaties van het bedrijf.  Dit betekent dat een directeur-aandeelhouder na verkoop niet zomaar de deur achter zich kan sluiten. De continuïteit van het bedrijf kan hierdoor in gevaar komen.  Ruim 90% is natuurlijk wel een getal dat in ieder geval van zelfinzicht getuigt. Er moet echter wel een oplossing gevonden worden om het bedrijf verkoopklaar te maken.

Bijna 20% van de respondenten gaf aan dat de omzet en resultaat van hun bedrijf per jaar sterk fluctueren of zelfs dalen. Ook geen gegeven waar kopers blij van worden. Vooral voor het krijgen van een goede prijs zonder vervelende nabetalingsregelingen is enige stabiliteit- en natuurlijk bij voorkeur groei van omzet en resultaat wenselijk.

Tot slot gaf ook bijna 20% van de respondenten aan dat hun bedrijf korter dan 5 jaar bestaat. In de praktijk zijn veel kopers op zoek naar een wat langer track record. Voor deze bedrijven verdient het waarschijnlijk aanbeveling de verkoop op een wat langere termijn te zien.

 

Positief nieuws

Er is natuurlijk ook positief nieuws. Maar liefst meer dan 80% van de respondenten vindt dat hij de belangrijkste sturingsvariabelen van het bedrijf goed inzichtelijk heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van een wekelijkse of maandelijkse managementrapportage.

De afhankelijkheid van de aandeelhouder is een aandachtspunt. Terwijl er veel minder afhankelijkheid is van bijvoorbeeld leveranciers of van (schaarse) grondstoffen. Slechts 6% van de respondenten zag hier beperkingen en ook met de liquiditeit zit het wel goed als we afgaan op de ingevulde antwoorde: ruim 65% van de respondenten heeft de financiering van de onderneming voor de komende periode goed geregel en bij vrijwel geen enkel bedrijf is financiering nog een echte belemmering. Het loket bij de banken is duidelijk weer open!

 

Barrières voor een verkoop uit de weg ruimen

De afhankelijkheid van de aandeelhouder is niet van vandaag op morgen opgelost. Bij een bedrijf waar dit speelt zijn er grofweg twee wegen naar een succesvolle verkoop.

Als er nog voldoende tijd is, is het natuurlijk zaak om de afhankelijk te verkleinen. Het kernwoord hierbij is ons inziens loslaten. Het overdragen van kennis en verantwoordelijkheden moet gefaseerd plaatsvinden en zonder dat dit de resultaten van het bedrijf in gevaar brengt. Dit overdragen kan zijn om door middel van een meer coachende rol van de huidige ( directeur)aandeelhouder de  key mensen in het bedrijf te laten groeien naar een meer verantwoordelijke positie. Of het aantrekken van nieuwe werknemers die op termijn (een deel van) de taken van de huidige aandeelhouder over kunnen nemen. Indien er een Raad van Commissarissen bij het bedrijf actief is kan zij een belangrijke rol in deze transitie vervullen. Wanneer er geen RvC is dan kan bijvoorbeeld een externe adviseur of coach de aandeelhouder bij dit proces ondersteunen.

De verkoop kan op korte termijn gaan spelen, waardoor er weinig tijd beschikbaar is. Het is dan zaak een koper te vinden die zelf de rol van directeur in kan vullen. Bijvoorbeeld een branchegenoot die na overname zelf de directie kan overnemen of een management buy-in kandidaat met relevante ervaring en een netwerk in de markt. Hierbij is het van belang om de juiste kandidaat koper te vinden hetgeen niet altijd makkelijk is.

Wilt u vrijblijvend met ons in gesprek over de verkoopkansen van uw onderneming of het verkoopklaar maken van uw bedrijf?

Bel dan met Clifton Finance: Gonneke van der Lee +31 6 52466518 of Maarten Vijverberg +31 6 55853074

 

Door: Maarten Vijverberg

2022-10-21T16:00:52+01:0023 maart, 2017|Blog|

Deel dit verhaal, kies je platform!