Waarom je bedrijf verkopen?2021-01-06T15:24:23+01:00

Waarom je bedrijf verkopen?

De belangrijkste drijfveren van ondernemingen waarom ze hun bedrijf verkopen:

Opvolging

Met name familiebedrijven kampen nogal eens met het probleem van opvolging. Om die reden kan een directeur of aandeelhouder besluiten de zaak tijdig te verkopen of te fuseren met een ander bedrijf zodat de invulling van de directie veilig is gesteld wanneer er voor het bedrijf een nieuwe fase aanbreekt. Veelal hebben familiebedrijven een voorkeur voor verkoop aan een ander familiebedrijf omdat deze de achtergrond en cultuur beter begrijpt.

Continuïteit

Veel kleine- en middelgrote ondernemingen zetten de strategische stap door zich aan te sluiten bij andere, vaak grotere spelers om de continuïteit van hun eigen onderneming te waarborgen. Dit doet zich vaak voor als de schaalgrootte van ondernemingen in een bepaalde bedrijfstak toeneemt. Leveranciers, afnemers en concurrenten zijn dan ineens groter dan de betreffende onderneming.

Technische ontwikkelingen

Deze kunnen aanleiding zijn om aansluiting te zoeken bij een concurrent of grotere partij om deze ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen.

Veranderende marktdynamiek

Nieuwe toetreders die met nieuwe businessmodellen op de markt komen, kunnen de markt verstoren waardoor een bedrijf besluit tot verkoop over te gaan.

Gezondheids- en motivatieproblemen

Voor sommige ondernemers vormen gezondheids- en motivatieproblemen een belangrijke reden om afscheid te nemen van hun bedrijf en het rustiger aan te doen of  een andere activiteit te ondernemen die beter bij de ondernemer past.

Nieuwe regelgeving

Nieuwe wet- en regelgeving kan leiden tot veranderende marktomstandigheden waardoor sommige bedrijven genoodzaakt zijn hun bedrijf te verkopen dan wel een interessante overnamepartner kunnen worden