Besluitvormingsprocessen bij Koop en Verkoop van een Onderneming

Gebruik je intuïtie of een spreadsheet analyse?

Deze Vraag is bij veel fusie en overname processen een groot Dilemma. In mijn eigen praktijk als fusie en overname adviseur maak ik gebruik van een mix van methodes om tot een goede besluitvorming te komen.

In het FD van 15 november 2014 gaat Annet Iris (Docent aan de businessschool Insead in Fontainebleau) in op besluitvormingsprocessen en in het bijzonder besluitvorming bij een bedrijfsovername. Hoe de juiste beslissing genomen kan worden en waarop deze kan worden gebaseerd.

De schrijver onderkent drie benaderingen: Allereerst de analyse op basis van harde feiten veelal ondersteund door spreadsheets. De tweede benadering is aan de andere  eind van het spectrum, de analyses gebaseerd op niet hard te benoemen factoren zoals vermoedens, indrukken, gevoelens en intuïtie etc. Deze worden ook wel de zachte factoren genoemd. En de derde benadering is een aanpak waarbij de indrukken en gevoelens worden gekwantificeerd. Alle methodes hebben voor- en nadelen. In het artikel worden wel heel veel nadelen genoemd bij de 2e en 3e methode, waarbij de beslissingen worden gebaseerd op de niet-harde factoren. Toch wordt bij de besluitvorming in fusie- en overnameprocessen veel gebruik gemaakt van de analyse op basis van niet-harde factoren. De reden hiervan is simpel: Door de aard van het proces is vaak onvoldoende informatie beschikbaar.

Neem bijvoorbeeld een aankoopsituatie waar vaak in een korte periode een analyse van een onderneming moet worden gemaakt. Kopers worden opgejaagd omdat zij in concurrentie zijn – er zijn meer kapers op de kust. Maar belangrijk is ook dat zij slechts een doorsnee van de informatie verkrijgen en deze in een korte tijdsperiode moeten analyseren. Ook is het moeilijk om bij de beslissing deze feiten af te wegen tegen vergelijkbare situaties of eerder opgedane ervaring. Bedrijven, markten en organisaties zijn vaak zeer verschillend, elk overnameproces is anders. Bovendien moeten door de beperktheid van de informatie voor een feitelijke analyse veelal aannames worden gedaan, in ieder geval zeker over de toekomst. De kans groot is dat de verkeerde beslissing wordt genomen door verkeerde aannames.

Maar het zij gezegd dat de andere benaderingswijze ook niet zonder risico’s is. Het is voor menigeen heel verleidelijk om zich bij de zachte analyse, al dan niet bewust, te laten afleiden door eigen emoties (teveel zelfvertrouwen, angst en hebzucht) en het is erg afhankelijk van de ervaring van de betrokken persoon.

In de besluitvorming bij fusie en overnames gaat mijn eigen voorkeur zoals gezegd uit naar een mix van methodes. De kunst is om een goede balans te vinden tussen de harde feiten en zaken die zich minder gemakkelijk in een spreadsheet laten vangen. Indrukken en waarnemingen, opgedaan tijdens gesprekken, een bedrijfsbezoek of onderhandelingen, kunnen ook waardevolle informatie opleveren. Een ruime ervaring helpt om tot een goede vergelijking te komen van de waargenomen feiten en alles in het juiste perspectief te zetten. Mij lijkt dit in ieder geval beter dan het gebruiken van alleen spreadsheets. Net als papier, zijn spreadsheets geduldig. En dat is ook hoe we er tegen aan zouden moeten kijken.

Door: Maarten Vijverberg

2022-10-21T11:35:59+01:0012 januari, 2015|Blog|

Deel dit verhaal, kies je platform!