FAQ items aan het laden...
Governance2020-03-26T13:54:38+01:00

Governance

Met de groei van een familiebedrijf neemt ook het aantal stakeholders toe. Externe stakeholders zoals banken, financiers, leveranciers, werknemers.  Naarmate het familiebedrijf langer bestaat daarnaast ook interne stakeholders zoals tweede of derde generaties of meerdere familiestaken.

Een grotere betrokkenheid van de stakeholders vraagt om meer openheid, transparantie en controle. Juist deze zaken botsen vaak in de traditioneel gesloten familiebedrijven. Zeker bij de grotere familiebedrijven bestaat er vergaande terughoudendheid in het verstrekken van financiële gegevens, al was het maar ter bescherming van de belangen van de familie.

Onze visie op toezicht in het familiebedrijf

Een volwassen en professioneel familiebedrijf kan niet zonder professioneel toezicht, dat de belangen van de familie en stakeholders op een gebalanceerde manier vertegenwoordigt. Indien hieraan tegemoet kan worden gekomen levert professioneel toezicht een belangrijk toegevoegde waarde aan het familiebedrijf.

 

Gevolg is dat de familiebedrijven de controle van de dagelijkse leiding door een externe Raad van Commissarissen nog steeds achterwege laten. Toezicht op het bedrijf wordt bij voorkeur nog steeds overgelaten aan eigen familieleden in plaats van een onafhankelijk orgaan. Toch is professioneel toezicht vandaag de dag ook voor familiebedrijven een noodzaak geworden. Niet alleen houdt het de organisatie scherp. Bedrijven komen hiermee ook tegemoet aan de maatschappelijke roep om meer openheid en controle. Het zorgt er bovendien voor dat de onderneming in de samenleving wordt beschouwd als een volwassen en professionele organisatie die in contact staat met de buitenwereld.

Het is dus belangrijk om een goede balans te vinden in de bestaande vormen van toezicht die zowel tegemoet komen aan de familiewaarden als aan de belangen van de stakeholders. Ook bij de selectie van de toezichthouders moet rekening worden gehouden met dit hele spectrum van eisen.

Bent u op zoek naar een geschikte commissaris voor het familiebedrijf? Clifton finance beschikt over een uitgebreid netwerk van deskundige toezichthouders die affiniteit hebben met het familiebedrijf of personen die zelf werkzaam zijn in de familieonderneming als aandeelhouder/bestuurder.

Clifton Finance heeft daarnaast ruime ervaring in het vastleggen van een governance structuur met behoud van de familiewaarden. Wij analyseren de gewenste einddoelen en bepalen in overleg de beste overlegstructuren. Wij geven hierbij ook rekenschap van de wensen van de volgende generatie zodat de governance voor langere termijn is vastgelegd.