Markt lijkt gunstig om in 2021 het bedrijf te verkopen

Markt lijkt gunstig om in 2021 het bedrijf te verkopen

In de huidige markt zien wij als gevolg van het corona effect een teruggang van het aantal fusie- en overnametransacties. Onterecht want de omstandigheden en de prijzen zijn uitstekend. Hier is waarom:

Stijgende prijzen op de beurs

Het zal niemand zijn ontgaan dat de beurs zich de laatste maanden zeer goed heeft ontwikkeld. Ondanks de corona perikelen zijn de verwachtingen zeer positief gestemd. De prijzen op de beurs zijn enorm gestegen. De koers/ winstverhoudingen van veel ondernemingen, dus de waarderingen, zijn hoog. Er wordt een flinke wissel op een positieve toekomstverwachting getrokken. De vraag hierbij is of deze ontwikkeling zich ook weerspiegelt in een positieve fusie- en overnamemarkt?

 

De positieve prijsontwikkeling in de fusie en overname markt

In de fusie- en overnamemarkt zien we de prijsstijgingen van de beurs ook terug. Transacties waarbij op de beursgenoteerde ondernemingen betrokken zijn als koper of verkoper kennen hoge waarderingen, dus hoge multiples. Maar dit is vooralsnog alleen voor transacties waarbij beursgenoteerde bedrijven zijn betrokken, de zogenaamde publieke sfeer. Voor transacties in de ‘private sfeer’, dus niet beursgenoteerde bedrijven, lagen de multiples altijd al op een lager niveau. Hoe is de ontwikkeling van de waarde van deze private transacties?

 

Stabiele ontwikkeling voor MKB-bedrijven

Het is moeilijk om betrouwbare data te vinden voor deze specifieke markt omdat van veel transacties de overnameprijs niet bekend wordt gemaakt. In Nederland kennen wij bijvoorbeeld de Brookz Overname Barometer die is gebaseerd op een enquêteonderzoek onder fusie- en overnameadviseurs. Dit is een redelijk grote groep maar het zijn geen objectieve en volledige data. Hieruit blijkt dat er sprake is van een daling van de zogenaamde multiples in het eerste helft van 2020 en een licht herstel in de tweede helft van dat jaar. De data in de VS laten een stabieler beeld zien voor de kleinere transacties, de waarderingen blijven ook voor 2020 op hetzelfde niveau. Het zou zomaar kunnen dat het herstel in Amerika ons voorland is in Nederland.

 

 

In theorie zouden de waarderingen moeten stijgen

Er is dus sprake van een verschil in waarderingen en bijbehorende multiples afhankelijk van zowel de aard van de transactie (publiek /private) als van de omvang van een deal. Dit verschil is niet alleen in de absolute hoogte van de prijs, maar ook of deze prijs een neerwaartse of opwaartse trend laat zien. Dit is eigenlijk niet te rechtvaardigen als we kijken naar de factoren van een waardering. In theorie zouden ook de waarderingen van de MKB-bedrijven moeten stijgen. Zowel voor grote als voor kleine bedrijven gelden immers dezelfde basisregels.

 

Dalende rente zou prijsopdrijvend effect kunnen hebben

De belangrijkste reden van de stijging van de waardering van de grotere ondernemingen is een dalende rente.

Er is immers sprake van een historisch lage rente, die in 2020 nog verder is gedaald. Deze rentefactor vindt je terug in de aandelenwaarderingen van ondernemingen. Een aandelenwaardering is niets anders dan een waardering van de verdiencapaciteit van een onderneming in de toekomst. Hierbij worden toekomstige kasstromen in kaart gebracht en naar de waarde van nu berekend. Dit berekenen van de waarde geschiedt met een zogenaamde disconteringsvoet. Hierin zit naast andere elementen ook de rente verwerkt. En hoe lager de rente hoe hoger de waarderingen.

Een multiple zoals een koers/winstverhouding of een EBITDA factor is feitelijk een afgeleide van een complexere aandelenwaardering. Hoe hoger de waardering, hoe hoger de multiple.

 

Veel concurrentie door te weinig aanbod en veel vraag

Maar de prijs wordt uiteindelijk ook bepaald door vraag en aanbod. Uit onze dagelijks praktijk blijkt dat er relatief weinig aanbod is van goede bedrijven met een voldoende omvang. Er is wel veel vraag, zowel vanuit de ondernemingen die in hun markt willen groeien door middel van acquisities als van de financiële investeerders die mooie bedrijven willen kopen.

 

En juist financiële investeerders zijn in de fusie- en overnamemarkt alom vertegenwoordigd. Door bijna ongelimiteerde hoeveelheden (pensioen)gelden in hun investeringsfondsen zijn zij naarstig op zoek naar passende investeringen. In bijna elk verkoopproces kom je financiële investeerders tegen als mogelijke kopers. Deze investeerders grazen de markt af naar goede kandidaten om te kopen. Zij doen dat rechtstreeks via hun eigen netwerk en contacten en via de corporate finance adviseurs. Dit leid tot meer vraag naar ondernemers die in 2021 hun bedrijf willen verkopen.

 

Concurrerende markt drijft prijs op maar ook proces wordt moelijker

Omdat de markt dus zeer concurrerend is, zijn ook de verkoopprocessen zeer concurrerend. Dit drijft uiteindelijk niet alleen de prijs op maar de verschillende bieders moeten vaak tot het laatste moment in het proces opbieden tegen de concurrent. Waar vroeger slechts door één of twee partijen het boekenonderzoek werd gedaan, zien wij nu vaak veel meer partijen gelijktijdig een due diligence doen. Dit in de hoop daarna het winnende bod uit te brengen. En waar een boekenonderzoek in het verleden nog wel eens kon leiden tot een neerwaartse aanpassing van de prijs, zal het in dit concurrerende veld niet snel voorkomen. Zowaar niet gek voor een verkopende partij. Wel temeer belangrijk om in dit proces een goede (proces) adviseur te kiezen. Dit om de veelheid aan kopers goed te managen en de onderhandelingsmacht optimaal te benutten. Zie ook onze blog ‘Dataroom opzetten bij verkoop bedrijf’: http://bit.ly/3pml7MI

 

Wij kunnen u helpen

Overweegt u de onderneming te verkopen en wacht u het goede moment af? Overweegt u wellicht de onderneming over te dragen aan de directie of de volgende generatie in de familie? Wij kunnen u adviseren over de verkoopbaarheid van uw onderneming. Juist in deze marktomstandigheden, want de markt lijkt gunstig om in 2021 het bedrijf te verkopen. Wij adviseren u over de mogelijke waardering of wat u kan doen om uw bedrijf verkoop-klaar te maken.

 

Bel met Clifton Finance:

Gonneke van der Lee +31 6 52466518 of Maarten Vijverberg +31 6 55853074.

 

 

2021-09-27T09:31:07+01:0022 februari, 2021|Blog|

Deel dit verhaal, kies je platform!