Nederlandse private-equityhuizen ongekend populair in 2017

De Nederlandse private-equityhuizen zijn ongekend populair in 2017. Nooit eerder stroomde er zoveel geld naar Nederlandse private-equityhuizen als in het huidige jaar. Dit betekent dat er meer geld dan ooit beschikbaar is om Nederlandse bedrijven over te nemen, blijkt uit cijfers van dataverzamelaar Preqin.

 

Record bedrag door Nederlandse private equity opgehaald

Het totaalbedrag dat dit jaar is opgehaald is hoger dan voorgaande jaren en ligt overduidelijk boven het niveau van de voorgaande piek in 2007. Tot nu toe werd er € 3,4 miljard opgehaald door Nederlandse private-equityfondsen in 2017. Hiermee profiteren de Nederlandse investeringsmaatschappijen volop van de internationale trend dat beleggers steeds meer geld toevertrouwen aan private equity. Door slechte rendementen op obligaties en hoge waarderingen op de aandelenbeurzen zoeken beleggers hun heil in alternatieve beleggingscategorieën. Het rendement op private equity ligt historisch gezien hoger met zo’n 8,4%, waardoor deze laatstgenoemde de omstandigheden mee hebben in 2017.

Echter, het overvloedig aanwezige geld drijft de prijzen op van bedrijven die te koop staan. Voor gezonde bedrijven met groeiperspectief worden relatief hoge bedragen betaald. Het gevolg van deze hoge prijzen is dat het toekomstige rendement van private equity waarschijnlijk lager zal zijn dan tot nu toe het geval is. Een correctie op de aandelenbeurzen, geopolitieke onrust of centrale bankiers die de geldkraan te snel dichtdraaien, kunnen ertoe leiden dat de prijzen voor bedrijven dalen. De huidige, duurbetaalde investeringen leveren dan minder op. Kanttekening is dat investeringsmaatschappijen het geld nu minder snel uitgeven dan in 2007 het geval was.

 

Beleggers blijven gretig

Ondanks het hogere risicoprofiel van private equity blijven beleggers gretig. Het zijn de relatieve prestaties die er voor institutionele beleggers toe doen. Zolang private equity het beter doet dan aandelen, is er geen reden voor een verschuiving van investeringen. Hoe hoog het absolute rendement dan is maakt niet zoveel uit.

 

Onze klanten hebben hoge verwachtingen over de prijs bij verkoop van de onderneming

Onze klanten die kennisnemen van deze berichten verwachten hoge prijzen voor de onderneming als deze wordt verkocht. Zij horen verhalen van transacties met hoge multiples en rekenen zichzelf rijk. Als adviseur van deze klanten hebben wij vaak de taak om deze verwachtingen in perspectief te plaatsen. De hogere multiples zijn namelijk niet één op één toepasselijk bij iedere transactie. De multiple is natuurlijk in theorie afhankelijk van de verwachte prestaties en groei van de onderneming. Echter, het risicoprofiel en de omvang van de onderneming spelen hierbij ook een significante rol van betekenis. Daarnaast zijn ondernemingen in de Nederlandse markt vaak kleiner dan ondernemingen over de grens die opereren in vergelijkbare marktsectoren. Dit heeft uiteraard consequenties voor het risicoprofiel en de uiteindelijk toe te passen multiple.

 

Gemiddelde multiple in Nederland is lager

Uit onderzoek in de Nederlandse markt blijkt dat de gemiddelde multiple die in de MKB-markt wordt gebruikt niet hoger is dan 5. Deze factor kent zijn beperkingen, aangezien het een gemiddelde betreft over de gehele breedte van de markt die bestaat uit grote goed presterende ondernemingen tot heel klein en slecht presterende bedrijven. Transacties van succesvolle ondernemingen zitten in de range boven deze factor en kunnen daarmee rekenen op multiples die tussen de 6 en 8 liggen. In de huidige marktomstandigheden is één ding zeker, namelijk dat deze multiples verder zullen stijgen. Een daling op korte termijn ligt niet in lijn der verwachting van huidige macro economische trends.

Wilt u eens vrijblijvend met ons sparren over een waardering van de onderneming en de vaststelling van de multiple?

Neem dan contact op met Gonneke van der Lee of Maarten Vijverberg via welkom@cliftonfinance.com

 

(‘Recordbedrag stroomt naar Nederlandse private-equityhuizen’, Financieele Dagblad, 16 november 2017 en ‘Rendement Europese PE-fondsen’, EVCA en Thomson Reuters, juni 2014)

2022-10-31T11:44:49+01:0023 november, 2017|Blog|

Deel dit verhaal, kies je platform!