Private Equity vaak onbereikbaar voor middelgrote bedrijven

Kapitaal ophalen via private equity is steeds makkelijker

Nederlandse bedrijven kiezen steeds vaker voor private equity of venture capital. Kapitaal verkrijgen van een participatiemaatschappij voor je groeiende of startende onderneming lijkt nog nooit zo makkelijk te zijn geweest als in de huidige markt. Daarnaast biedt de huidige tijd alternatieve financieringsbronnen zoals crowdfunding of seed capital om creatieve en innovatieve startups een eerlijke kans te bieden. De hoeveelheid geïnvesteerd kapitaal in Nederlandse ondernemingen door participatiemaatschappijen is het hoogst sinds de start van de kredietcrisis in 2008.

 

2017 nog beter dan 2016

Cijfers van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) laten zien dat 2016 een uitstekend jaar is geweest voor private equityhuizen in Nederland.  Er werd in 2016 totaal € 1,5 miljard aan nieuwe kapitaal geworven door Nederlandse fondsen. Waarnaast Nederlandse venture capitalists een recordbedrag van ruim € 725 miljoen ophaalden. In 2016 ontvingen 179 Nederlandse bedrijven ruim € 1,8 miljard aan private equity investeringen van een binnenlandse participatiemaatschappij. 2017 wordt naar verwachting nog beter en er zal nog meer geïnvesteerd worden. Daarbij is weer € 3,4 miljard opgehaald. Waar blijft al dat geld?

 

Voorkeur voor grote deals

Misschien niet verwonderlijk maar het overgrote deel van de investeringen van private equity gaat naar grote transacties, maar ook naar venture capital. Bij deze laatste lonken de hoge rendementen van een geslaagde start-up. Bij een grote buy-out transactie met een waarde van tientallen miljoenen wordt een flink deel van het beheerde vermogen van de private equity partij “aan het werk gezet”. Dit laatste is van belang. De grote spelers in deze markt hebben de afgelopen jaren zeer omvangrijke fondsen opgehaald. vaak van ruim boven de €500 miljoen met uitschieters naar bijvoorbeeld €1,1 miljard voor Gilde Buy-out 2015 en €2 miljard voor Waterland in augustus van dit jaar.

Een private equity fonds verdeelt zijn vermogen uit 1 fonds veelal over zo’n 10 participaties. Transactiewaarden (inclusief vreemd vermogen financiering) van boven de €100 miljoen zijn dan noodzakelijk om het hele fonds van de grote partijen te benutten. En hier wringt nu net de schoen omdat het aantal transacties van deze omvang minder groot is. Iedereen vist in dezelfde vijver om die ene mooie grote vis binnen te halen wat een prijsopdrijvend effect heeft. Voor veel Nederlandse bedrijven is dit een onbereikbare omvang. Zij zijn actief op de zogenaamde middenmarkt.

 

Private equity op middenmarkt minder actief

De middenmarkt richt zich op transacties met een eigen vermogen van zo’n € 5 tot € 25 miljoen. Het aantal (geregistreerde) transacties in dit marktsegment waar private equity bij betrokken was steeg wel van 47 in 2015 naar 66 transacties 2016. Hoewel een forse groei is dit aantal relatief bescheiden met slechts 20 procent van het totaal aantal transacties  over 2016. Terwijl in dit marktsegment qua omvang wel veel Nederlandse bedrijven actief zijn.  De vraag is welke redenen zijn aan te wijzen voor de relatief beperkte interesse van private equity. 

 

Investeerders stellen strikte eisen

Fondsen die zich richten op de midden-markt stellen vaak strikte eisen. Deze eisen zijn nodig omdat er bij de bedrijven in de middenmarkt vaak meer risico zit. Allereerst is er vaak een grotere afhankelijkheid van het management. Wat gebeurt er als deze wegvalt? Wat als er simpelweg geen behoefte meer is om na de transactie de werkzaamheden voort te zetten? Of wat als de afzetmarkt wegvalt? De gevoeligheid van deze bedrijven in de middenmarkt is groter. Private equity bedrijven nemen hier een voorschot op en zien of van de transactie af of zijn slechts bereid in te stappen tegen een lagere prijs. Zij zijn selectief in de markten waarin zij zich specialiseren. Maar ook stellen zij harde eisen aan de betrokkenheid van het management.  Zo’n harde eis hierbij is vaak dat niet 100% van de aandelen wordt verkocht maar dat de directeur-eigenaar betrokken blijft, zowel in de dagelijkse aansturing van het bedrijf als ook als (minderheids)-aandeelhouder.

 

Andere opties voor de middenmarkt

Als u als directeur-eigenaar van een middelgroot Nederlands bedrijf bent en een verkoop overweegt heeft u grofweg drie opties:

  • Doorgroeien naar een niveau met een operationeel resultaat boven de €3 tot 4 miljoen. Hiermee mag u op veel private equity aandacht rekenen
  • Een (deel)belang verkopen aan private equity en gezamenlijk verdere groei te bewerkstelligen met een finale verkoop na circa 5 jaar, de zogenaamde ‘pre-exit’
  • De verkoop aan een niet-financiële koper, een zogenaamde strategische partij

Iedere aandeelhouder zal hierbij zijn eigen afwegingen maken. Afhankelijk van de status van de onderneming, maar ook op basis van de persoonlijke overweging van de verkoper is het zaak de juiste kopers te selecteren. Soms zijn dit inderdaad private equity partijen, maar als u één van de vele middenmarkt bedrijven bent die een 100% verkoop nastreeft, breng dan ook uw andere opties in kaart.

Wilt u vrijblijvend met ons in gesprek? Bel dan met Clifton Finance: Maarten Vijverberg +31 6 55853074 of Gonneke van der Lee +31 6 52466518.

 

‘Ondernemend vermogen’, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), 2017

2022-10-31T11:57:54+01:0020 december, 2017|Blog|

Deel dit verhaal, kies je platform!