Private equity stopt bedrijven weer vol met schulden

Met deze woorden kopt het FD op 24 februari 2020. Volgens onafhankelijk onderzoek van McKinsey wordt er voor gemiddeld 6,6 keer het bruto bedrijfsresultaat aan financiering aangetrokken bij investeringen door Private Equity partijen. Dit terwijl de gemiddelde multiple op het bruto bedrijfsresultaat 11,9 bedraagt.

U zult denken dat dit goed nieuws is als u als ondernemer van plan bent uw bedrijf in 2020 te verkopen, maar pas op, rekent u zich niet rijk! Deze indrukwekkende getallen zijn van toepassing op de Amerikaanse markt. In Europa en ook in Nederland liggen deze getallen toch weer lager. Daar komt bij dat het hier gaat om een gemiddelde in de Amerikaanse markt. Dit betreft zowel grote als kleine transacties. Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe groter de omvang van de transactie hoe hoger de multiple is. Ook speelt de groeiverwachting van de ondernemingen een rol. De Amerikaanse economie draait op volle toeren en de ondernemingen profiteren hiervan.

 

Nederlandse multiple veel lager

Nederlandse transacties zullen gemiddeld genomen toch echt een lagere multiple hebben. Ook zal er een lagere multiple gelden op de financiering die wordt verkregen.  Het magazine Brookz doet al jaren onderzoek naar de multiples. De cijfers die beschikbaar zijn over 2019 laten een multiple zien van nog net geen 5 voor Nederlandse MKB bedrijven. Deze cijfers halen dus niet de voorpagina van het FD en de verschillen zijn enorm.  Wel is er sprake van een opgaande lijn in de multiple in Nederland als wij de ontwikkelingen van de laatste jaren volgen.

 

Beschikbaarheid van geld

Door velen wordt gezegd dat ondernemingen weer gemakkelijk over worden gewaardeerd. Of de oorzaak hierbij ligt bij de Private Equity partijen die bij deze transacties betrokken zijn, zet ik mijn vraagtekens bij. Private Equity partijen opereren in een concurrerende markt. Ook andere kopers betalen veel geld om een goede winstgevende onderneming te kopen.

Als reden van de prijsopdrijving wordt gesteld dat er veel geld beschikbaar is bij Private equity. Geld dat moet worden besteed en daarvoor moeten investeringen worden gedaan. Dat is op zichzelf waar, maar de aanname dat hierdoor klakkeloos meer wordt betaald door Private equity is een te snelle conclusie. De rendementseisen zouden wellicht in het huidige tijdsgewricht lager kunnen liggen en ja bij een maximale leverage zijn de rendementen gemakkelijker te realiseren.

Nu de rente zo laag is lijkt het logisch dat transacties met meer financiering worden opgetuigd en er wat hogere multiples kunnen worden betaald. Maar er zijn ook andere factoren.

 

Groei een belangrijke motor

Een andere belangrijke factor voor de hogere multiple is de groei van de ondernemingen. Kennelijk wordt er in Amerika geanticipeerd op een sterke groei van de winstgevendheid van de ondernemingen. Gegeven de huidige politieke en fiscale situatie lijkt dat niet geheel vreemd. Of het Corona virus roet in het eten gooit, weten we nog niet.

 

Niet rijk rekenen

Mocht u uw bedrijf willen verkopen, rekent u zich dan dus niet rijk met de cijfers uit Amerika.  De gemiddelde multiples bij Nederlandse transacties liggen echt veel lager.

Als verkoper moet u dus de goede afweging maken als u de waardering maakt van de eigen onderneming: zit ik in een aantrekkelijke markt die groeit, heb ik voldoende omvang om een aantrekkelijke target te zijn voor Private Equity partijen en tot slot heb ik voldoende de winstgevendheid uit de onderneming gehaald. Kortom is de onderneming verkoopklaar? Alleen dan zult u wellicht een hogere multiple realiseren. Maar laat u zich niet gek maken, kopers vanuit de Private Equity kunnen goed rekenen. Dit geld moet allemaal worden terugverdiend.

2022-11-14T10:00:06+01:0026 februari, 2020|Blog|

Deel dit verhaal, kies je platform!