Gaat de fusie- en overnamemarkt in 2021 records verbreken?

In het begin van het jaar schreven wij al in een van onze blogs dat 2021 een goed jaar zou worden om de onderneming te verkopen. De cijfers over de eerste helft van het jaar bevestigen dit zeer zeker.

Markt naar € 4000 miljard in 8 maanden

Uit de cijfers die recentelijk gepresenteerd werden door Refinitiv blijkt dat de veronderstelling dat 2021 een goed fusie en overnamejaar zou worden nu al bewaarheid zijn. De fusie- en overnamemarkt gaat wereldwijd over de eerste acht maanden richting de €4000 miljard aan transactiewaarde. Met name in de zomer zijn een aantal grote internationale transacties aangekondigd.

Op de mondiale markt zijn een aantal opmerkelijke transacties: De overname van Arm Holdings door NVIDIA waarmee een wereldspeler op het gebied van Artificial Intelligence ontstaat. Alleen al met deze transactie is een bedrag van zo’n €34 miljard gemoeid. Een tweede voorbeeld is de overname door Zoom video-communication van Five9 voor €12,5 miljard.

Maar ook in Nederland is de fusie- en overnamemarkt behoorlijk op stoom. Over de eerste helft van het jaar zijn 362 transacties aangekondigd tegenover 308 in de eerste helft in 2020.

Voorbeelden van de wat grotere transacties zijn de verkoop van T-Mobile aan twee venture capital partijen, het Britse Apax Partners en het Amerikaanse Warburg Pincus. Een ander voorbeeld is de verkoop door DSM van haar harsen en functionele materialen aan een branchegenoot en de aangekondigde fusie van Talpa en RTL.

De groei van de markt wordt vaak veroorzaakt door meerdere factoren. In 2021 lijken deze allemaal samen te vallen.

Emotionele factor, de terugkeer van het vertrouwen in de economie

Een deel van het herstel van de markt komt door de terugkeer van het vertrouwen in de economie en het herstel van de markten na de covid-crisis. Dit geeft een inhaaleffect van het aantal fusies en overnames die eerder werden uitgesteld. Dit zien wij vooral in de laatste maanden. Maar dit is niet de belangrijkste factor van de groei.  Belangrijker is dat de coronaperiode ook andere effecten heeft gehad met name in de MKB-markt. Ondernemers zijn zich door de afgelopen periode meer bewust geworden van de kwetsbaarheid van de onderneming en de organisatie.

Ook is het de afgelopen jaren ‘alle hens aan dek geweest’ en heeft het ondernemen veel energie gekost. Hierdoor zijn de eigenaren eerder bereid om een verkoop van het bedrijf te overwegen. Zij willen een deel of het geheel van hun vermogen veiligstellen. Zo houden zij meer tijd over voor andere belangrijke zaken in het leven die door de covid-crisis belangrijker zijn geworden. Dit blijkt ook een recent onderzoek in de VS van Private wealth firma Clarfeld in de VS https://bit.ly/3kgbYGb.

Economische drijfveren

Door de veranderende economische situatie kwamen diverse nieuwe kwetsbaarheden en uitdagingen aan het licht. De belangrijkste is misschien wel de distributie. De afgelopen periode liet zien dat de afhankelijkheid van een complexe logistieke keten een verhoogd risico geeft. Om deze risico’s te mitigeren is er een grote behoefte aan inkoop in de eigen regio in plaats van just-in-time leveringen vanuit diverse continenten. Bedrijven verkorten de keten letterlijk door op zoek te gaan naar betrouwbare leveranciers.  Dicht bij huis, maar ook in de klassieke betekenis van het woord door minder uit te besteden en dus verticaal te integreren ook door acquisities.

Prijsstijgingen van grondstoffen en van vervoer en beperkte beschikbaarheid van personeel zijn belangrijke ontwikkelingen. Maar ook de digitalisering, het werken op afstand en de facilitering hiervan, doet de bedrijven de business modellen herzien. Dit alles heeft een positief effect op de fusie- en overnamemarkt.

Nieuwe marktordening door grotere schaalgrootte

Daarnaast is er ook een traditionele economische drijfveer van de fusie- en overnamemarkt terug en dat is de ‘schaalgrootte’.  Gedreven door de toenemende uitdagingen en toegenomen risico’s vindt een consolidatieslag plaats in diverse sectoren. Is de consolidatie eenmaal in gang gezet dan ontstaat er weer een nieuwe marktordening en kunnen andere partijen in de sector niet achter blijven. De verkoop van de Deen supermarkten aan Ahold, Vomar, en DirkDeka en de fusie tussen Coop en Plus zijn hier een goed voorbeeld van.

Private Equity bedrijven geven brandstof aan de markt

De grote motor achter veel transacties zijn nog steeds de private equity bedrijven.

Zij waren in 2020 in eerste instantie bezorgd over de ontwikkelingen in de eigen portefeuille. Afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille en de sectoren waarin zij actief waren bleven de verliezen beperkt. Sterker nog, veel portfolio bedrijven kenden een sterke groei en dit stimuleert de acquisitiedrang.

De lage rentestand heeft ervoor gezorgd dat nog meer vermogen naar private equity fondsen is gevloeid. Zij hebben dan ook beschikking over goed gevulde fondsen die over een beperkt aantal jaren geïnvesteerd moet worden. Daarbij zorgt de lage rente er ook voor dat overnames relatief goedkoop kunnen worden gefinancierd.  Met grote teams die de transacties procesmatig kunnen uitvoeren en gedreven door de lage rentestand heeft private equity op dit moment een enorme acquisitiekracht. Uit het onderzoek van CMS Europe naar de fusie- en overname vooruitzichten voor 2022 blijkt dat 71% van de ondervraagden het er mee eens zijn dat de financiële kopers zich nu in een betere positie bevinden om te profiteren van de kansen die zijn gecreëerd door covid-19.

Alle seinen op groen

Na een daling in 2020 is er weer sprake van een toename van de waarderingen van de ondernemingen. De belangrijkste oorzaak is wederom de zeer lage rente en de grote vraag. Zie ook onze blog: https://www.cliftonfinance.com/markt-gunstig-om-bedrijf-te-verkopen/

Uit diverse marktonderzoeken blijkt ook dat de multiples stijgen en dat haalt misschien weer de nog twijfelen aandeelhouder over de brug.

Voorlopig staan alle seinen dus op groen. Zo langzamerhand wennen wij aan de alsmaar stijgende beurskoersen en aankondigingen van de zoveelste fusie. Onze verwachting is dat de opmaat voor 2022 goed is en deze lijn voorlopig kan worden doorgetrokken.

Wij kunnen u helpen

Overweegt u de onderneming te verkopen en wacht u het goede moment af? Overweegt u wellicht de onderneming over te dragen aan de directie of de volgende generatie in de familie? Wij kunnen u adviseren over de verkoopbaarheid van uw onderneming. Juist in deze marktomstandigheden, want de markt lijkt gunstig om in 2022 het bedrijf te verkopen. Wij adviseren u over de mogelijke waardering of wat u kan doen om uw bedrijf verkoop-klaar te maken.

2021-09-23T13:21:34+01:0017 september, 2021|Blog|

Deel dit verhaal, kies je platform!