Familiebedrijvendiner 2015 weer een succes

Een sfeer indruk

Het familiebedrijvendiner 2015 is goed bezocht. Het diner wordt voor de 8e keer georganiseerd. Er zijn meer dan 40 gasten waarvan diverse deelnemers van het eerste uur. Er is een grote diversiteit aan familieondernemingen uit diverse sectoren zoals transport, retail, mode, maritieme sector en foodindustrie en met een omzet variërend van 50 miljoen tot 3 miljard. Zowel de familieleden zelf als de directie zijn aanwezig, maar net zoals andere jaren, ook de nieuwe generaties. De gemeenschappelijkheid bij alle gasten zit in de problematiek binnen de familie, de opvolging, de wens van de kinderen om vrijuit te mogen beslissen, de zorg van de ouders om niet teveel verantwoordelijkheid neer te leggen bij de kinderen, et cetera. De deelnemers spreken vrijuit over het familiebedrijf en de familie en welke problematiek er speelt. De locatie de hoge Vuursche geeft een genoeglijke maar ook vertrouwelijke sfeer, welke tijdens het diner maar ook tijdens de naborrel wordt gekoesterd.

 

Familiebedrijf bloeit weer op

Uit een onderzoek van Clifton Finance blijkt dat na 5 jaar van krimp, de omzetten binnen het familiebedrijf weer een stijgende lijn laten zien in 2014. Dit blijkt uit de analyse  van 320 familiebedrijven, zie ook een recent artikel in de telegraaf . Hoewel met name familiebedrijven die internationaal opereren het beter doen, is het herstel  breed over de vele segmenten in de Nederlandse economie te zien. De crisis lijkt hiermee achter de rug. Uit onderzoek blijkt ook dat 46% van de familiebedrijven – gegeven de betere situatie – overwegen om de onderneming tussen nu en vijf jaar over te dragen binnen, het zij buiten, de familie.

 

Strategische overwegingen bepalen sterk de besluitvorming om familieondernemingen over te dragen buiten de familie.

Het thema voor 2015 betreft de vraag: ‘Welke overwegingen zijn er om tot de beslissing te komen de familieonderneming over te dragen buiten de familie?’ Geen makkelijk thema voor familiebedrijven, waarbij in principe geldt dat zij de familieonderneming traditiegetrouw bij voorkeur overdragen binnen de familie. Toch zijn er situaties denkbaar waarin dat niet mogelijk is. Welke afwegingen moeten en dan worden gemaakt? Spelen persoonlijke motieven hierbij een rol en moet er gekeken worden naar de strategische positie van de onderneming?

Elke onderneming gaat in de loop van de tijd door verschillende fases heen. Elke fase kent zijn eigen kenmerken en vereist bepaalde management en leiderschap eisen. In de diverse levensfasen van de onderneming veranderen markten snel. In die dynamiek van de markt moeten de juiste keuzes worden gemaakt. Hierbij moet gekeken worden naar de positie die het familiebedrijf inneemt. Hoe is de positie ten opzichte van de klanten en hoe is de positie ten opzichte van de leveranciers? Is de onderhandelingsmacht richting de leveranciers nog goed of is de verhouding ongelijk en is er steeds meer druk op het rendement van de onderneming? Veel familiebedrijven constateren dat het zaken doen niet meer is zoals vroeger, waarbij in vertrouwen afspraken werden gemaakt op basis van langdurige relaties en een evenwichtige  balans tussen de twee partijen.

In de huidige tijd ervaren familiebedrijven steeds meer dominantie van de grotere ‘corporate ondernemingen’ en wordt het steeds moeilijker om met het familiebedrijf een duurzame marktpositie in te nemen. Ook aan de klanten-kant is er veel marktdynamiek en een schaalgrootte is nodig.Tijdens het familiebedrijvendiner 2015 komen deze onderwerpen aan de orde in één van de inleidingen door de spreker Philp Gerzon. De afweging van al deze aspecten – naast de persoonlijke aspecten – kunnen ertoe leiden dat de familieonderneming niet meer duurzame continuïteit kan bieden aan de werknemers en besloten moet worden om de onderneming aan te laten sluiten bij een sterke partij in de markt.

 

Zoek de goede koper

Mocht worden besloten om de onderneming buiten de familie over te dragen, dan kan nog steeds een keuze worden gemaakt welk type koper de voorkeur heeft. Sluit de cultuur van de koper aan bij de cultuur van de familieonderneming en laat deze de familieonderneming voldoende autonoom opereren? Over het algemeen is dit belangrijk om de mensen die aan de familiecultuur gewend zijn, te behouden.  Het is dan wel vereist dat er daadwerkelijk een keuze kan worden gemaakt tussen diverse kopers in de markt en dat eventuele prijsverschillen geaccepteerd worden.

 

De familieleden kunnen niet vroeg genoeg geïnformeerd worden

Een ander thema dat aan de orde is gekomen is de vraag of en  in welke mate de familieleden tijdig geïnformeerd moeten worden over de op handen zijnde verkoop van het familiebedrijf. De algemene mening is dat de familie en betrokkenen toch wel tijdig geïnformeerd moet worden, mede gelet op de transparantie die er heden ten dagen is. Dit geldt niet alleen in geval van een verkoop van de onderneming, maar ook bij de lopenden gang van zaken. Kinderen kunnen niet vroeg genoeg geïnformeerd en betrokken worden bij het familiebedrijf, omdat zij vroeg of laat toch met de problematiek en de verantwoordelijkheid in aanraking komen. Men kan erop vertrouwen dat de kinderen niet openhartig de informatie delen. De natuurlijke houding in het familiebedrijf is er een van bescheidenheid en vertrouwelijkheid.  De kinderen voelen dit naadloos aan en zullen nooit, bedoeld of onbedoeld, uit de school klappen.

Na een genoeglijke avond keerden wij allemaal huiswaarts met een aantal nieuwe inzichten en iedereen verheugd zich alweer op het diner van volgend jaar dat op 9 november  zal plaatsvinden.

 

Door: Maarten Vijverberg

2022-10-21T13:52:15+01:0014 november, 2015|Blog|

Deel dit verhaal, kies je platform!