Overdracht van de onderneming binnen de familie niet altijd ideaal

“Familiebedrijf komt weer vaker in handen van jonge generatie” aldus Het Financieele Dagblad van 14 maart 2014. In het artikel wordt gesteld dat onder invloed van de recessie het minder makkelijk is het familiebedrijf extern te verkopen en dat daardoor meer overdracht plaatsvindt binnen de familie. Verwezen wordt naar het onderzoek dat is gedaan door onderzoeksbureau Panteia in samenwerking met Hogeschool Windesheim in Zwolle.

 

Effecten van de crisis

Deze verrassende uitkomst is niet in lijn met hetgeen wij in de praktijk meemaken. Ook voor de onderzoekers was de uitkomst een verrassing. Zij concluderen dat de crisis de belangrijkste verklaring is dat de uitkomst anders is dan verwacht.  Door de economische situatie zijn aandelen van de familieondernemingen minder waard geworden en kopers hebben steeds meer moeite om de financiering rond te krijgen. Hierdoor is het minder makkelijk om de familieonderneming extern te verkopen. Het onderzoek heeft zich toegespitst op de MKB familiebedrijven. Hoewel niet exact wordt aangegeven hoe groot de omvang is van de ondernemingen die in het onderzoek zijn betrokken, lijkt het – gelet op de voorbeelden in het artikel – te gaan om relatief kleinere MKB familiebedrijven.

 

Nieuwe generatie vaak te jong en onervaren voor bedrijfsoverdracht 

In onze praktijk zien we juist dat in toenemende mate de familieondernemingen niet worden overgedragen aan de kinderen van de familie-eigenaren. De reden hiervoor is eenvoudig: de ondernemingen zijn in de periode waarin deze zijn geleid door de generatie die nu afscheid wil nemen, vaak fors gegroeid. Dit vereist verdergaande (leidinggevende) competenties en expertise dan de kinderen kunnen bieden op de leeftijd dat zij de onderneming kunnen overnemen. De bestaande directie is vaak meegegroeid met de groei van de onderneming en heeft gaandeweg deze expertise door ervaring verkregen. De nieuwe generatie moet in één keer die stap maken hetgeen niet eenvoudig is. De kinderen zijn vaak nog te jong om al in de voetsporen te treden van hun ouders en de taken in de directie over te nemen.

Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat het managen van grote ondernemingen veel complexer is dan in de periode dat de voorgaande generatie ondernemingen leidde. Dit komt doordat de ontwikkelingen snel gaan, er sprake is van grote digitale veranderingen en de concurrentie veeleisend is.

Voeg daaraan toe dat de huidige generatie minder bereid is om een volle werkweek van zes dagen te werken, gelet op werk-prive balans die steeds belangrijker is geworden. Kortom voldoende redenen om de onderneming niet binnen de familie over te dragen maar extern.

Dat dit in mindere mate speelt bij de kleinere MKB familiebedrijven moge duidelijk zijn. De problematiek bij deze onderneming is van een kleinere schaal en minder complex. Hierdoor is er eerder een goede aansluiting tussen wat de nieuwe generatie kan bieden en de kwaliteiten die nodig zijn om deze ondernemingen te leiden. Wat ongetwijfeld ook een effect van de crisis is dat de familiebedrijven werkzekerheid bieden in tegenstelling tot de ondernemingen waarbij met grote regelmaat een herstructurering wordt doorgevoerd. Dat inzicht is er dan toch dankzij de crisis.

Wilt u ook weten of de onderneming zich kwalificeert voor een bedrijfsoverdracht binnen de familie of dat toch naar een externe koper moet worden gezocht, dan kunnen wij deze analyse gezamenlijk met u uitvoeren.

 

Door: Maarten Vijverberg

2022-10-21T11:38:43+01:0020 januari, 2015|Blog|

Deel dit verhaal, kies je platform!