Alles stijgt, maar voor hoe lang? Gaat de fusie- en overnamemarkt kantelen?

Ondanks de effecten van COVID-19 heeft de fusie- en overnamemarkt een stabiele groei laten zien in de afgelopen jaren. Ook de economie in Nederland is nog steeds sterk. Gaat hier met de recente ontwikkelingen op de energiemarkt verandering in komen?

Stijging Nederlandse overname markt begin 2022

De Nederlandse economie laat in 2022 nog een positief beeld zien en groeit in 2022 gestaag door nu alle maatregelen en restricties volledig weg zijn1. Niet alleen de Nederlandse economie groeit, maar ook de fusie- en overnamemarkt doet het goed. In de eerste helft van 2022 is het aantal transacties toegenomen ten opzichte van 2021. Bovendien heeft alle onrust wereldwijd nog geen effect gehad op de waarderingen. Deze zijn hetzelfde gebleven als in 2021 volgens cijfers van Brookz2.
Opvallend is overigens wel dat in de EBITDA-waarderingen van Nederland ten opzichte van het buitenland een flink stuk lager zijn. Zo zijn farmaciebedrijven in Ierland en Engeland 8,4 keer de EBITDA multiple waard. Terwijl deze in Nederland gemiddeld voor 6,35 keer de EBITDA multiple werden verkocht. In de detailhandel doet zich hetzelfde verschil voor vergeleken met Frankrijk. Waar de Franse detailbedrijven voor 5,1 keer de EBITDA multiple verkocht worden, wordt in Nederland gemiddeld 3 keer de EBITDA multiple betaald2. Een verklaring zou kunnen zijn dat de transacties in Nederland kleiner zijn, waardoor vaak ook de multiple wat lager zal zijn.

Zie onze eerdere blog

Stijgende inflatie, stijgende kosten

In augustus 2022 is de inflatie verder gestegen tot 12,0%, dit is voor het laatst in 1975 voorgekomen in Nederland5. Bedrijven zullen er rekening mee moeten houden om deze inflatie door te berekenen in producten, om niet door de stijging van de kosten in te leveren op de bedrijfsresultaten. Kortom de kosten zullen de komende tijd stijgen hetgeen de inflatie verder zal aanwakkeren.

Het effect van de hoge inflatie maakt het doen van een bedrijfswaardering een zorgvuldige exercitie. Om alle aspecten goed te verwerken is een goede analyse nodig van hoe de inflatie doorwerkt op het verwachte rendement en de kosten. Maar misschien minstens zo belangrijk, welke kostenstijgingen kunnen wel of niet worden doorbelast in de prijs en dus in de omzet.  Het voorspellen van de financiële toekomst van een bedrijf is in deze tijden nog een stuk onzekerder geworden.

Toegenomen werkgelegenheid

Ook de werkgelegenheidscijfers van Nederland blijven stijgen. Hiermee dalen de werkeloosheidscijfers van Nederland al zeven kwartalen achter elkaar6. Dit biedt veel vraag bij bijvoorbeeld detacheringsbedrijven en uitzendbureaus. Deze sector heeft gemiddeld dan ook sterke groei laten zien afgelopen periode7. Deze groei biedt een reële drijfveer voor fusie en overnames in deze sector. Wij zien in dit marktsegment dan ook een toenemende transactieomzet.

Gunstige dollarkoers effecten spelen Amerikaanse kopers in de kaart

Uit recent onderzoek blijkt dat er een toenemende interesse is van Amerikaanse partijen in het doen van acquisities in Europa. Door een gunstige dollarkoers zijn de Europese ondernemingen namelijk gunstig geprijst8. Dit zou de stijging van internationale transacties kunnen verklaren in het Brookz rapport, waarin bij 20% van de afgeronde MKB-transacties met internationale kopers betrokken waren.

Of dit effect doorzet is moeilijk in te schatten. De Amerikaanse rente ligt inmiddels alweer een stuk hoger dus de kosten van financiering zijn eveneens toegenomen. De hogere rentevoet in de US zal overigens zoals hiervoor al gezegd ook een effect hebben op de waardering van ondernemingen. Een en ander zal afhangen van de financieringsmix maar ook de gekozen valuta voor de aankoop.

Zijn er dan geen slechte berichten voor de fusie en overnamemarkt?

Jazeker, want wij zien steeds meer signalen dat de markt gaat kantelen. Internationaal is er al een kentering van het aantal transacties waar te nemen9. In de Nederlandse markt is het beeld nog wisselend. In bepaalde sectoren is er duidelijk sprake van een echte daling. Er zijn niet alleen minder transacties, maar ook hele bedrijfstakken hebben, al dan niet tijdelijk, het werk stilgelegd. Stijgende energieprijzen is de grote boosdoener. Als stoppen geen optie is in verband met de organisatie of de aard van de onderneming zal de onderneming de hogere kosten weer in de prijzen doorberekenen. Dit cascaderende effect heeft hoe dan ook effect op de rendementen van de ondernemingen en dus ook de waarderingen van deze ondernemingen. Al deze aspecten lijken geen goede drijfveer voor de Nederlandse fusie- en overnamemarkt.

Private Equity heeft last van hogere rentekosten

Daarnaast is er een negatief effect van de hogere rentekosten bij de financiering van de fusie- en overnametransacties. Deze hogere rente op de financiering van de transacties is met name voor Private Equity van invloed op hun beslissing. Zij zullen last hebben van de hogere rentestanden mogelijk meer met eigen vermogen financieren of minder willen betalen voor de transactie. Daarnaast vloeit bij een hogere rente minder geld naar private equity omdat institutionele beleggers meer alternatieve beleggingsmogelijkheden hebben met voldoende rendement.

Waar liggen de kansen? Zijn er koopjes in de markt?

Een meer gereserveerde houding van Private Equity op de fusie- en overnamemarkt biedt zeker meer kansen voor familiebedrijven die de transacties behoudender financieren. Juist familiekapitaal met ‘’een langere adem” zal kunnen profiteren van deze marktontwikkelingen. Zij kunnen uitkijken naar koopjes in de markt.

 

 

Bronnen:

  1. (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/33/economie-groeit-in-2e-kwartaal-2022-met-2-6-procent)
  2. Brookz overname barometer H1 2022
  3. https://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.nl.html
  4. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5318821/zon-zonuren-voorjaar-weerrecord-eerste-half-jaar
  5. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/36/inflatie-stijgt-naar-12-0-procent-in-augustus
  6. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werklozen
  7. https://www.flexmarkt.nl/brancheinformatie/omzet-detacheerders-groeit-met-20-in-tweede-kwartaal/?vmn_sso_identifier=notfound
  8. https://fd.nl/financiele-markten/1451617/sterke-dollar-geeft-bedrijven-uit-vs-munitie-voor-overnames-in-europa
  9. https://www.pwc.com/gx/en/services/deals/trends.html
2023-10-12T14:00:56+01:001 oktober, 2022|Blog|

Deel dit verhaal, kies je platform!