5 redenen om uw bedrijf te verkopen in 2020

Ondernemers vragen ons altijd, moet ik niet wachten om mijn bedrijf te verkopen of is dit toch een goed moment? Wij kunnen natuurlijk niet in de figuurlijke glazen bol kijken maar wij hebben wel altijd goede raad gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Vijf redenen om in 2020 wel uw bedrijf te verkopen

  1. De afgelopen jaren floreerde uw bedrijf
  2. De eerste scheurtjes lijken te ontstaan in de economische groei
  3. Zowel strategische kopers (concurrerende) bedrijven als private equity zijn zeer actief als koper
  4. Prijzen liggen hoog door een overvoed aan beschikbaar kapitaal
  5. Uw persoonlijke agenda kent andere prioriteiten dan 60 uur per week op de zaak zijn

 

De afgelopen jaren floreerde uw bedrijf

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar de gemiddelde koper bepaalt zijn prijs niet alleen op toekomstverwachtingen. Hij kijkt ook naar het verleden. Als uw bedrijf een mooie groei en gezonde marges heeft laten zien in de afgelopen drie jaar vertaalt zich dat in een goede prijs. Dit is zeker het geval als ook de groeivooruitzichten goed zijn.

 

De eerste scheurtjes lijken te ontstaan in de economische groei

In onze praktijk zien we helaas vaker ondernemers die te laat dan die dat te vroeg besluiten hun bedrijf te verkopen. Als de onderneming mooie prognoses laat zien vertaalt dit zich voor een flink stuk in de prijs. Als de winst stabiliseert of zelfs afneemt is eigenlijk het beste verkoopmoment al verstreken. En de winst heeft u als ondernemer helaas niet voor 100% zelf in de hand: economische groei is voor bijna alle ondernemers een belangrijke motor achter de eigen groei. En die economische groei begint haarscheurtjes te vertonen: in Nederland onder meer door belemmering van bouw- en infraprojecten, maar ook door hogere looneisen en schaars personeel in verschillende sectoren. De rente laat al zien dat economen verwachten dat de groei af gaat zwakken: je betaalt meer om kort geld te lenen, de lange termijn rente is al lager dan de korte rente. Economen voorzien een neergang eind volgend jaar of in 2021. Als een verkoopproces 6 tot 9 maanden in beslag neemt verdient het aanbeveling dit uiterlijk begin 2020 op te starten!

 

Zowel strategische kopers (concurrerende bedrijven) als private equity zijn zeer actief als koper

Twee jaar geleden leek de markt “overgenomen” door financiële kopers/private equity (lees hier).  Inmiddels doen de strategische kopers een flinke duit in het zakje. Deze laatste kopersgroep lijkt geaccepteerd te hebben dat prijsniveaus substantieel zijn gestegen en is bereid – net als private equity- een goede prijs te bieden. Een nieuwe product-markt combinatie of een nieuwe geografie kan vaak het beste via een overname worden gerealiseerd. Zelf de business als greenfield opbouwen duurt vaak langer, is (nog) duurder of kan überhaupt niet. Dat voor de overname dan diep in de buidel getast moet worden neemt men dan op de koop toe. In een markt waar verschillende typen kopers met verschillende synergiemogelijkheden tegen elkaar opbieden is de verkoper uiteindelijk de lachende derde.

 

Prijzen liggen hoog door een overvoed aan beschikbaar kapitaal

Dat neemt niet weg dat Private Equity nog steeds een grote oorlogskas beschikbaar heeft. Door de lage rente zijn institutionele beleggers als pensioenfondsen voor een deel van hun vermogen op zoek naar beleggingscategorieën die wel een positief rendement opleveren. Dit pensioengeld komt deels terecht bij de private equity fondsen die hun te investeren vermogen de afgelopen jaren spectaculair hebben zien toenemen. Dit vermogen moet grotendeels binnen een termijn van zeven jaar belegd worden, zodat na zo’n tien jaar het geld -met rendement- weer terug kan naar het pensioenfonds. Dit geeft een flinke druk bij private equity om het geld in bedrijven te investeren. Mooie bedrijven met een goed resultaat kunnen op warme belangstelling rekenen vanuit de financiële investeerders.

 

Uw persoonlijke agenda kent andere prioriteiten dan 60 uur per week op de zaak zijn

Natuurlijk is een goede prijs essentieel bij een geslaagde verkoop. Veel van onze klanten hebben echter ook een andere motivatie om te verkopen. We kennen allemaal de ondernemers die een verkoop nooit overwegen: het bedrijf is ook een manier van leven geworden. Veel ondernemers maken echter ook een andere afweging. Men wil meer tijd met familie besteden of gewoon met (vroeg) pensioen. Vaak zijn er ook andere ondernemerskansen die men uit wil gaan werken en daar moet tijd voor vrijgemaakt worden. Maar het kan ook zijn dat de omvang van het bedrijf gewoon niet meer past bij de competenties van de ondernemer. Ondernemen wordt dan steeds minder leuk en brengt de nodige ondernemerszorgen met zich mee.

Kortom zowel financiële als persoonlijk redenen kunnen aanleiding zijn om de onderneming in 2020 te verkopen. Kunt u zich vinden in de boven beschreven situaties? Denkt u na over de mogelijkheid om in 2020 uw onderneming te verkopen? Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Bel dan met Clifton Finance:

Gonneke van der Lee +31 6 52466518 of Maarten Vijverberg +31 6 55853074

 

2022-11-14T09:52:49+01:0022 november, 2019|Blog|

Deel dit verhaal, kies je platform!